DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Farmakoloji I ABL   638 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yusuf KARATAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan vücudunda yapılan yeni ilaç araştırmaları, klinik farmakokinetik, terapötik ilaç izlemi, İlaç zehirlenmelerinde tedavi ilkeleri, ilaç etkileşme mekanizmaları ve klinik önemi, yaşlı kişilerde ilaç kullanımı, pediatrik hastalarda ilaç kullanımı, gebelikte ve süt veren annelerde ilaç kullanımı, böbrek hastalığı bulunan kişilerde ilaç kullanımı ve karaciğer hastalığı bulunan kişilerde ilaç kullanımının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İnsan vücudunda yapılan yeni ilaç araştırmaları, klinik farmakokinetik, terapötik ilaç izlemi, İlaç zehirlenmelerinde tedavi ilkeleri, ilaç etkileşme mekanizmaları ve klinik önemi, yaşlı kişilerde ilaç kullanımı, pediatrik hastalarda ilaç kullanımı, gebelikte ve süt veren annelerde ilaç kullanımı, böbrek hastalığı bulunan kişilerde ilaç kullanımı ve karaciğer hastalığı bulunan kişilerde ilaç kullanımı konusunda genel ilkeleri içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan vücudunda yapılan yeni ilaç araştırmaları tanımlar.
2) Klinik farmakokinetik, terapötik ilaç izlemini tanımlar.
3) Yaşlı kişilerde ilaç kullanımı anlatabilirler.
4) Pediatrik hastalarda ilaç kullanımı anlatabilirler.
5) Gebe ve süt veren annelerde ilaç kullanımını tanımlar.
6) Böbrek hastalığı olanlarda ilacın kullanımı hakkında bilgi verir.
7) Karaciğer hastalığında ilaç kullanımını tanımlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik Farmakolojiye giriş sunum, beyin fırtınası, soru cevap
2 Yeni ilaç araştırmaları-yeni ilaç bulma yolları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
3 Klinik farmakokinetik ve kanda ilaç izlemi sunum, beyin fırtınası, soru cevap
4 Çocuklarda akılcı ilaç kullanımı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
5 Gebeler-emziren annelerde akılcı ilaç kullanımı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
6 Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
7 Böbrek hastalığı olanlarda ilaç kullanımı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
8 Ara Sınav yazılı sınav, ödev, performans değerlendirmesi
9 Karaciğer hastalığı olanlarda ilaç kullanımı sunum, beyin fırtınası, soru cevap
10 İlaçların toksik tesirleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
11 İdiyosenkrazi ve genetik bağlılığa bağlı reaksiyonlar sunum, beyin fırtınası, soru cevap
12 İlaç alerjisi sunum, beyin fırtınası, soru cevap
13 Dayanıksızlık veya aşırı-duyarlık reaksiyonları sunum, beyin fırtınası, soru cevap
14 Önemli ilaç etkileşmeleri sunum, beyin fırtınası, soru cevap
15 Akut İlaç zehirlenmesi tedavisinde genel ilkeler sunum, beyin fırtınası, soru cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav, ödev, performans değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar