DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Tıpta Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri ABL   636 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Işıl ÖCAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli bilimlerde kullanılan görüntüleme yöntemlerini, görüntüleme yöntemlerinde kullanılan cihazlarının elektriksel ve elektromanyetiksel alanları öğretmek ve kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Elektromanyetik Alan ve Dalga Modelleri,Adli Tıpta Görüntüleme Yöntemleri ve Prensipleri,Radyolojik Görüntüleme Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri, X- ışınları, Bilgisayarlı Tomografi, Termografi Yöntemleri,Ultrasonik Görüntüleme Yöntemleri,MRI, HBYS, PACS, DICOM,Taramalı Elektron Mikroskobu,3D Modelleme Yöntemleri,Görüntü Sayısallaştırma Adli Tıpta Rekonstrüksiyon,Mikro ve Radyonüklid Görüntüleme, Dijital Fotogrammetri Yöntemleri,3D Görüntüleme Yöntemleri ve Ölçümler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Bilimlerde Görüntüleme Yöntemleri ve Prensiplerinin neler olduğunu öğrenmeli ve kavrayabilmeli
2) Adli Bilimlerde Radyolojik Görüntülemenin nerelerde ve nasıl kullanılmasını gerektiğini bilmeli ve kavrayabilmeli
3) Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemlerinde görüntülemenin hangi prensiplere dayandığını, ne zaman kullanılmasını gerektiğini ve verilerin değerlendirilmedeki katkısı bilinmeli ve uygulayabilmede karar verebilmeli
4) X- ışınları, Bilgisayarlı Tomografi, Termografi Yöntemlerinin neden niçin ve ne zaman kullanılması ğerektiğini bilmeli ve uygulanması için karar verebilmeli
5) Elektromanyetik Alan ve Dalga Modellerinin neler olduğunu ve kullanıldığı yerleri bilmeli
6) Ultrasonik Görüntüleme Yöntemleri
7) MRI, HBYS, PACS, DICOM hangi amaçla kullanılmasını gerektiğini kavrayabilmeli
8) Taramalı Elektron Mikroskobunun kullanıldığı yerleri bilmeli
9) 3D Modelleme Yöntemlerinin neler olduğunu bilmeli
10) Görüntü Sayısallaştırmanın ne olduğunu bilmeli
11) Adli Tıpta Rekonstrüksiyon kavramını kavrayabilmeli
12) Mikro ve Radyonüklid Görüntüleme, Dijital Fotogrammetri Yöntemleri
13) 3D Görüntüleme Yöntemlerini, Ölçümlerini öğrenmeli ve kavrayabilmeli
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektromanyetik Alan ve Dalga Modelleri Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
2 Adli Tıpta Görüntüleme Yöntemleri ve Prensipleri Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
3 Radyolojik Görüntüleme Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
4 Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
5 X- ışınları, Bilgisayarlı Tomografi, Termografi Yöntemleri Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
6 Ultrasonik Görüntüleme Yöntemleri Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
7 MRI, HBYS, PACS, DICOM Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Taramalı Elektron Mikroskobu Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
10 3D Modelleme Yöntemleri Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
11 Görüntü Sayısallaştırma Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
12 Adli Tıpta Rekonstrüksiyon Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
13 Mikro ve Radyonüklid Görüntüleme, Dijital Fotogrammetri Yöntemleri Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
14 3D Görüntüleme Yöntemleri ve Ölçümler Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
15 3D Görüntüleme Yöntemleri ve Ölçümler Ders notları, internet araştırması, özgün makaleler Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar