DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi Yaklaşınları ABL   634 1 2 2 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gonca KARAKUŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Alkol ve madde kullanım bozuklukları tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Alkol madde kullanım bozukluğu tedavisinde genel ilkeler, alkol ve madde kulanım bozukluklarının farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alkol ve madde kullanım bozukluğu tedavisinin genel ilkelerini bilecek
2) Alkol ve madde kullanım bozukluklarında uygulanan farmakolojik tedavileri bilecek
3) Alkol ve madde kullanım bozukluklarında uygulanan farmakolojik olmayan tedavileri bilecek
4) Alkol kullanım bozukluğunda hospitalizasyon ilkelerini bilecek.
5) Alkol madde kullanım bozukluğunda özel durumları ve bu durumlarda uygulanabilecek yöntemleri bilecek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alkol madde kullanım bozukluğu tedavisinde genel ilkeler Ön araştırma, okuma
2 Alkol bağımlılığının farmakolojik tedavisi Ön araştırma, okuma
3 Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan psikoterapi yöntemleri Ön araştırma, okuma
4 Nikotin bağımlılığı tedavisi Ön araştırma, okuma
5 Opioid ilişkili bozuklukların tedavisi Ön araştırma, okuma
6 Kokain kullanım bozukluğu tedavisi Ön araştırma, okuma
7 Uyarıcı ilişkili bozuklukların tedavisi Ön araştırma, okuma
8 Ara Sınav Genel tekrar
9 Halusinojen ilişkili bozuklukların tedavisi Ön araştırma, okuma
10 İnhalanla ilişkili bozuklukların tedavisi Ön araştırma, okuma
11 Diğer madde kullanım bozukluklarının tedavisi Ön araştırma, okuma
12 Madde kullanım bozukluklarında izlem Ön araştırma, okuma
13 Psikiyatrik komorbiditesi olan madde kullanım bozukluğunun tedavisi Ön araştırma, okuma
14 Alkol madde kullanım bozukluklarının tedavisinde özel durumların yönetimi Ön araştırma, okuma
15 Alkol madde kullanım bozukluklarında tedavi sonuçlarını etkileyen faktörler Ön araştırma, okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar