DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ABL   633 1 2 2 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gonca KARAKUŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Alkol madde kullanım bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Bağımlılık nörobiyolojisi, alkol kullanım bozuklukları, diğer madde kullanım bozuklukları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bağımlılık kavramını tanımlayacak.
2) Bağımlılığın nörobiyolojisini bilecek
3) Alkol ve diğer madde kullanım bozukluklarının epidemiyoloji, etyoloji, klinik özelliklerini ve bu hastalara yaklaşımın genel ilkelerini bilecek.
4) Alkol madde kullanım bozukluğu olan kişilerde görülebilecek psikiyatrik ektanıları bilecek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kötüye kullanım, bağımlılık ve diğer tanımlar Ön araştırma, okuma
2 Alkol madde kullanım bozukluklarının gelişiminde psikososyal faktörler Ön araştırma, okuma
3 Bağımlılığın nörobiyolojisi Ön araştırma, okuma
4 Bağımlılığın genetiği Ön araştırma, okuma
5 Alkol kullanım bozuklukları Ön araştırma, okuma
6 Opioid ilişkili bozukluklar Ön araştırma, okuma
7 Kokain kullanım bozuklukları Ön araştırma, okuma
8 Ara Sınav Genel tekrar
9 Uyarıcı ilişkili bozukluklar Ön araştırma, okuma
10 Diğer madde kullanım bozuklukları Ön araştırma, okuma
11 Alkol madde kullanım bozukluklarının değerlendirilmesi Ön araştırma, okuma
12 Alkol madde kullanım bozukluklarının adli yönü Ön araştırma, okuma
13 Alkol madde kullanım bozuklukları ile mücadele Ön araştırma, okuma
14 Alkol madde kullanım bozukluklarında yaklaşım Ön araştırma, okuma
15 Alkol madde kullanım bozukluklarında komorbidite Ön araştırma, okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar