DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Suç ve Yetişkin Psikopatolojileri ABL   632 1 2 2 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biliminin kapsamında yer alan temel kavramlar, yaklaşımlar ve bozuklarını bilerek spor psikolojisi uygulamalarına katkı sağlamak ve fiziksel, sosyal ve psikolojik/psikiyatrik yönde bütüncül ve insancıl anlayış geliştirmeye yönelik bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin teorik bilginin anlatım, tartışma, adli olgu tartışmaları ve mağdur /fail açısından hukuki sürecin işleyişi tartışılarak aktarımını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fail açısından Ruh Sağlığı ve Hastalıklarının semptomlarını bilme ve ruhsal hastalıkların bireylerin hukuki sorumluluğuna etkisini değerlendirir.
2) Fail açısından Ruh Sağlığı ve Hastalıklarının semptomlarını bilme ve ruhsal hastalıkların bireylerin ceza sorumluluğuna etkisini değerlendirir.
3) Mağdurdaki ruhsal hastalığının varlığının hukuki sürece yani failin yargılama sürecine etkisini bilir.
4) Ruh Sağlığı ve Hastalıklarını bilme ve mağdur bireylere yapılan eylem sonucunda ruh sağlıklarının bozulup bozulmadığının yargılama sürecine etkisini bilir.
5) Bireydeki bir ruhsal hastalığın varlığının Adli bir olaya etkisini bilir.
6) Hastalardaki (mağdur/Fail) tedavi sürecine yönlendirilmesini ve tedavi süreci bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ruhsal Bozukluklarda Gözlem ve öykü alma, ruhsal muayene (genel görünüm, konuşma, bilişsel, düşünce, duygudurum-duygulanım, motor süreci vs.) Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Ruhsal Bozukluklarda Gözlem ve öykü alma, ruhsal muayene (genel görünüm, konuşma, bilişsel, düşünce, duygudurum-duygulanım, motor süreci vs.) Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Mağdur/Fail-Görüşmeci ilişkileri ve görüşme ilkeleri Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Ruhsal bozukluklarda tanı ve sınıflama (ICD-10, DSM-IV-V), Ruhsal Bozukluklarda Adli Tıp ve Hukuki Uygulama Süreci Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik bozukluklar, olgu tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik bozukluklar, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Bipolar ve İlişkili Bozukluklar, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Dersin konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Bipolar ve İlişkili Bozukluklar, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Zihinsel Özür, Adli Olgu Tartışması ve Hukuki Uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Kişilik Bozuklukları, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Alkol/Madde Kullanım Bozuklukları, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Yıkıcı/Dürtü Kontrolü Bozuklukları, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Adli Olgu Tartışması ve Hukuki Uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Dersin değerlendirmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar