DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk ,Toplum ve Suça Sürüklenme ABL   629 1 2 2 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye'de Çocuk Adalet Sistemi'nin yapılanmasını ve bu sistemin içindeki unsurların tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Çocuk Ceza Adaleti sistemi içine girmiş olan şüpheli, sanık, tanık ve mağdur çocuklar psikolojik ve sosyolojik yönlerden ele alınarak incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocukta ekonomik istismarı ve ihmali tanılar.
2) Çocukta duygusal istismarı ve ihmali tanılar.
3) Çocukta fiziksel istismarı ve ihmali tanılar
4) Çocuk istismarı - ihmalindeki risk faktörlerini bilir.
5) Çocuk istismarı - ihmalinin Dünyadaki ve Ülkemizdeki durumunu bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada Çocuk Adalet Sistemi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Uluslararası Sözleşmeler Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Türkiye'de Çocuk Adalet Sistemi Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Çocuk Polisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Çocuk Koruma Merkezleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Çocuk Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Çocuk Savcılığı, Çocuk Hakimliği Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri: Mağdur ve tanık çocuklar Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Çocuk Cezaevleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Genel değerlendirme Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Ödev Semineri Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar