DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklar ABL   628 1 2 2 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biliminin kapsamında yer alan temel kavramlar, yaklaşımlar ve bozuklarını bilerek adli psikoloji uygulamalarına katkı sağlamak ve fiziksel, sosyal ve psikolojik/psikiyatrik yönde bütüncül ve insancıl anlayış geliştirmeye yönelik bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin teorik bilginin anlatım, tartışma ve olgu tartışmaları ile aktarımını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk ve ergen açısından Ruh Sağlığı ve Hastalıklarının semptomlarını bilir.
2) Çocuk ve ergen açısından Ruh Sağlığı ve Hastalıklarının semptomlarını bilir ve ruhsal hastalıkların bireylerin performanslarına etkisini değerlendirir.
3) Çocuk ve ergen ruh Sağlığı ve Hastalıklarını bilir ve bireylere yapılan eylem sonucunda ruh sağlıklarının bozulup bozulmadığının sürece etkisini bilir.
4) Çocuk ve ergenlerde bir ruhsal hastalığın varlığının çocuğun yaşantısına etkisini bilir
5) Çocuk ve ergendeki ruh sağlığı ve hastalıklarını bilir ve ailenin yönlendirilmesine ve tedavi sürecine katkıda bulunur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk ve Ergen Ruhsal bozukluklarda Gözlem ve öykü alma, ruhsal muayene (genel görünüm, konuşma, bilişsel, düşünce, duygudurum-duygulanım, motor süreci vs.) Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Çocuk ve Ergen Ruhsal bozukluklarda Gözlem ve öykü alma, ruhsal muayene (genel görünüm, konuşma, bilişsel, düşünce, duygudurum-duygulanım, motor süreci vs.) Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Çocuk ve Ergen Görüşme ve iletişim ilkeleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Çocuk ve Ergen Görüşme ve iletişim ilkeleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Çocuk ve Ergen Ruhsal bozukluklarda tanı ve sınıflama (ICD-10, DSM-IV-V) Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Davranım Bozukluğu Dürtüsellik, Karşıt Olma Karşı Gelme Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Zihinsel Özür Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Otizm Spektrum Bozukluğu Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Otizm Spektrum Bozukluğu Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Çocukluk çağı Bipolar ve İlişkili Bozukluklar Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımını Önlemeye Yönelik Koruyucu ve Destekleyici Uygulamalar Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Dersin değerlendirmesi Derse ilişkin tüm konuların gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derse ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar