DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikopatalojide Güncel Yaklaşımlar ABL   624 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, ruhsal bozuklukları ve güncel klinik değerlendirme yöntemlerini bilmeyi amaçlar
Dersin İçeriği
Bu ders, ruhsal bozuklukları ve güncel klinik değerlendirme yöntemlerini bilme içeriğine sahiptir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Erişkin psikopatolojisini açıklayan kuram ve bilimsel yöntemleri öğrenmiş olurlar.
2) Psikopatolojiyi tanıyabilir ve ayırt edebilirler.
3) DSM ve ICD gibi tanı sınıflama sistemlerini kullanabilirler
4) Erişkin psikopatolojisi ile ilgili güncel araştırmaların içeriğine aşina olurlar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihsel bakış Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Psikopatolojide güncel paradigmalar Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Tanı ve değerlendirme Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Duygudurum bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Kaygı bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Obsesif kompulsif bozukluklar Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Travma bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Dissosiyatif bozukluklar Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Somatik bozukluklar Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Şizofreni Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Yeme bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Madde kullanım bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Kişilik bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Genel Değerlendirme Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar