DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Projesi II ABL   623 1 2 2 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı adli bilimler lisansüstü öğrencilerinin güncel ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma projeleri hazırlama ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yukarıda verilen amaç doğrultusunda öğretmen adaylarına adli bilimler ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırmayla ilgili bilişsel ve duyuşsal hedefler kazandırılması tasarlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bir araştırmayı değerlendirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir araştırmayı değerlendirir.
2) Araştırmanın bilimsel alt yapısını oluşturur.
3) Alanyazındaki araştırmaları takip ederek yeni fikirler ortaya koyar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtılması, proje ve sunuların dağıtılması. Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Araştırmanın tanımı, türleri, aşamaları, temel nitelikleri, planlanması, hazırlanması. Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Problemin tanımı, kaynakları, seçimi ve ölçütler,tanımlanması. Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Amaç tanımı ve düzeyleri, soru cümlesi, denence (hipotez), varsayımlar (sayıltılar), sınırlılıklar, tanımlar. Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Yöntem. Araştırma modeli ve türleri, Tarama modelleri. Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Deneme modelleri Gerçek deneme modelleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Deneme modelleri Gerçek deneme modelleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Yarı deneme modelleri deneme ve simülasyon Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Evren ve örneklem. Evren küme örnekleme Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Örneklemenin yapılması olası yanılgılar Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Verilerin toplanması. Veri, Veri toplamada ortak süreçler. Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 araştırmaya yönelik veri girişlerinin yapılması Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Gözlem Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Görüşme Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar