DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madde Kullanımını Önleme ve Farkındalık ABL   622 1 2 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağımlılık tanımı ve terminolojisi, Bağımlılığın etiyolojisi, Bağımlılık yapan maddelerin özellikleri, Bağımlılık tedavisi, Bağımlılığın seyri ve sonuçları ve önleme programlarını bilme
Dersin İçeriği
Bağımlılık tanımı ve terminolojisi, Bağımlılığın etiyolojisi, Bağımlılık yapan maddelerin özellikleri, Bağımlılık tedavisi, Bağımıılığın seyri ve sonuçları ve önleme programlarını bilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Sosyal Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
2) Adli Sosyal Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3) Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir.
4) Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
5) Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Madde Bağımlılığına Genel Bakış Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Bağımlılığa Giriş ve Terminoloji Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Alkol Bağımlılığına Giriş: Tanımlama,Sınıflama, Epidemiyoloji, Etyoloji Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Alkol İle İlişkili Bozukluklar Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Alkol İle İlişkili Bozuklukların Tedavisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Alkol Dışı Madde Bağımlılığına Giriş: Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji, Etyoloji Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Alkol Dışı Madde Bağımlılığına Giriş: Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji, Etyoloji Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Amfetamin ve Kafein Bağımlılığı Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Esrar, Nikotin ve Kokain Bağımlılığı Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Hallüsinojen, Fensiklidin ve İnhalan Bağımlılığı Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Opiyat Bağımlılığı Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Sedatif, Hipnotik ve Anksiyolotik Bağımlılığı Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Madde Bağımlılığında Rehabilitasyon ve Zarar Azaltma Programları Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 General review Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar