DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Projesi I ABL   621 1 2 2 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı adli bilimler lisansüstü öğrencilerinin araştırma porejesi hazırlama ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yukarıda verilen amaç doğrultusunda öğretmen adaylarına adli bilimler ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırmayla ilgili bilişsel ve duyuşsal hedefler kazandırılması tasarlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bir araştırmayı değerlendirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir araştırmayı değerlendirir.
2) Araştrımanın bilimsel alt yapısını oluşturur.
3) Alanyazındaki yayınları tarayabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adli bilimlere özgü bir araştırma konusu belirlenmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 araştırma planın hazırlanması Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 araştırmaya yönelik makale ve yayınlarının incelenmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 araştırmaya yönelik makale ve yayınlarının incelenmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 araştırmanın yapılacağı kurum vb. görüşmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 araştırmanın verilerinin toplanması Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 ders çalışma Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
9 araştırmanın verilerinin toplanması Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 araştırmanın verilerinin toplanması Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 araştırmanın verilerinin toplanması Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 araştırmanın verilerinin toplanması Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 araştırmaya yönelik veri girişlerinin yapılması Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 veri analizlerinin yapılması Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 bulguların tartışılması Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar