DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Tanatoloji ABL   619 1 2 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mete Korkut GÜLMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu Ders; Ölüm mekanizması, erken ve geç postmortem değişiklikler ile postmortem interval hakkında bilgi sahibi olarak somatik ve hücresel düzeyde ölümün anlaşılmasını sağlayacaktır.
Dersin İçeriği
Ölümün oluşumu, somatik ve sellüler ölüm mekanizmaları. Çok erken postmortem değişiklikler, saptanma yöntemleri. Geç Postmortem değişiklikler, meydana geliş mekanizmaları ve bunlara etkili faktörler. Postmortem interval tayini ve önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölüm Neden ve Mekanizmasının yorumlanması.
2) Erken ve Geç Postmortem değişikliklerin anlaşılması.
3) Postmortem Interval Yorumlanması
4) Somatik Ölüm Mekanizmasının Anlaşılması.
5) Ölümün hücresel düzeyde mekanizmasının anlaşılması.
6) Postmortem Artifaktların Anlaşılması
7) Postmortem Yara Değerlendirmeleri ve Yorumlama
8) Mezar Açma ve Örnekleme Tekniği
9) Tahnit Yöntemlerinin Anlaşılması.
10) Defin Ruhsatı Düzenlenmesi
11) Postmortem Görüntüleme
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 AGONİ - ÖLÜM - ÖLÜM ANI ve SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
2 ERKEN VE GEÇ POSTMORTEM DEĞİŞİKLİKLER ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
3 POSTMORTEM İNTERVAL ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
4 SOMATİK ÖLÜM MEKANİZMALARI ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 BİYOLOJİK VE HÜCRESEL ÖLÜMÜN MEKANİZMALARI ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 POSTMORTEM ARTİFAKTLAR ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
7 MEZAR AÇMA ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav KİŞİSEL ÇALIŞMA Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 ANTEMORTEM - POSTMORTEM YARA ÖZELLİKLERİ ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA
10 POSTMORTEM EVREDE YARALARDA YAŞ TAYİNİ VE MEKANİZMALAR ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA
11 DEFİN RUHSATI DÜZENLENMESİ ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA
12 TAHNİT İŞLEMLERİ VE ÖNEMİ ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA
13 DÜNYADA DEFİN RUHSATI DÜZENLENMELERİ ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA
14 POSTMORTEM GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA
15 UYGULAMADA YORUM VE ANALİZ ADLİ PATOLOJİ / ADLİ TIP TEMEL KİTAPLARINDAN OKUMA
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları KİŞİSEL ÇALIŞMA Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar