DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Bilimlerde Travmatoloji ABL   617 1 2 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mete Korkut GÜLMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin genel olarak tüm yaraların nitelikleri ve özellikleri ile mekanizmalarını anlayarak oluşabilecek komplikasyonlar üzerine düşünmesini ve bu olguları değerlendirebilmesini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden haberli kılmaktır.
Dersin İçeriği
Künt travmatik yaralar ve mekaniği, komplikasyonları, değerlendirilmesi. Kesici-delici, kesici ve kesici-ezici alet yaraları ve mekaniği, komplikasyonları, değerlendirilmesi. Ateşli silah yaraları ve mekaniği, komplikasyonları, değerlendirilmesi. Yara yaşı tayinine yönelik ileri sürülen kavramlar. Uygulanan laboratuvar yöntemleri, bu yöntemlerin güvenilirlikleri. Antemortem-postmortem yara ayırımı. Konu ile ilgili tartışmalar. Yaralar ile ilgili Türk Ceza Kanunu maddeleri ve irdelenmesi. Konu ile ilgili içtihatlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Künt travmatik yaraların özellikleri ve mekaniği, komplikasyonlarının anlaşılarak değerlendirilmesi.
2) Kesici-delici, kesici ve kesici-ezici alet yaraların özellikleri ve mekaniği, komplikasyonlarının anlaşılarak değerlendirilmesi.
3) Ateşli silah yaraların özellikleri ve mekaniği, komplikasyonlarının anlaşılarak değerlendirilmesi.
4) Yara yaşı belirlenmesi, özellikleri ve belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve kavramlar.
5) Yara iyileşmesi ve Yaralar ile ilgili uygulanan laboratuvar yöntemleri, bu yöntemlerin güvenilirlikleri.
6) Antemortem-postmortem yara ayırımı. Konu ile ilgili tartışmalar.
7) Yaralar ile ilgili Türk Ceza Kanunu ve CMUK maddeleri ve irdelenmesi. Konu ile ilgili içtihatlar.
8) Yaralarla ilgili genel değerlendirme ve raporlandırmada dikkat edilmesi gereken özellikler
9) Yaralarda mikroskopi.
10) Yaralar sonucunda gelişen maluliyetlerin değerlendirilmesi.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yara Tanımı ve Özellikleri Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
2 Künt travmatik yaraların özellikleri ve mekaniği, komplikasyonları Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
3 Kesici-delici, kesici ve kesici-ezici alet yaraların özellikleri ve mekaniği, komplikasyonları Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
4 Ateşli silah yaraların özellikleri ve mekaniği, komplikasyonları Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
5 Yara yaşının belirlenmesi ve Antemortem Postmortem Yaralar Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Yara özellikleri ve belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve kavramlar. Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Yara iyileşmesi ve Yaralar ile ilgili uygulanan laboratuvar yöntemleri, bu yöntemlerin güvenilirlikleri. Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma
Problem Çözme
9 Antemortem-postmortem yara ayırımı. Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
10 Yaralar ile ilgili Türk Ceza Kanunu ve CMUK maddeleri ve irdelenmesi. Konu ile ilgili içtihatlar. Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Yaralarla ilgili genel değerlendirme Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
12 Yaralarda raporlar ve dikkat edilmesi gereken özellikler Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Yaralarda mikroskopi. Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Yaralar sonucunda gelişen maluliyetlerin değerlendirilmesi. Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Yaralarda Uluslararası Yasal düzenlemeler ve uygulamalar Temel Patoloji ve Adli Tıp Kaynak Kitaplarından Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar