DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Otopside Güncel Teknolojik Uygulamalar ABL   616 1 2 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mete Korkut GÜLMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin genel olarak tüm yaraların nitelikleri ve özellikleri ile mekanizmalarını anlayarak oluşabilecek komplikasyonlar üzerine düşünmesini ve bu olguları değerlendirebilmesini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden haberli kılmaktır.
Dersin İçeriği
Künt travmatik yaralar ve mekaniği, komplikasyonları, değerlendirilmesi. Kesici-delici, kesici ve kesici-ezici alet yaraları ve mekaniği, komplikasyonları, değerlendirilmesi. Ateşli silah yaraları ve mekaniği, komplikasyonları, değerlendirilmesi. Yara yaşı tayinine yönelik ileri sürülen kavramlar. Uygulanan laboratuvar yöntemleri, bu yöntemlerin güvenilirlikleri. Antemortem-postmortem yara ayırımı. Konu ile ilgili tartışmalar. Yaralar ile ilgili Türk Ceza Kanunu maddeleri ve irdelenmesi. Konu ile ilgili içtihatlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli otopsinin amaç ve yararlarının anlaşılması.
2) Konu ile ilgili yasa ve yönetmelikler.
3) Adli otopsi teknikleri.
4) Postmortem tanıda kullanılan laboratuvar teknikleri.
5) Postmortem incelemelerin sonuçlarına etkili faktörler.
6) Örnek alma teknikleri ve sonuçların değeri, güvenilirliği.
7) Adli otopsilerde otopsi ekibinin sağlık önlemleri.
8) Özellikli otopsilerde teknik modifikasyonlar, yeni doğan otopsileri, torso muayeneleri.
9) Cesetlerde kimlik saptanması, teknikler ve değeri.
10) Mikro Otopsi teknikleri
11) Moleküler Otopsi teknikleri ve yorumlanması
12) Rapor yazımı ve bilirkişi olarak olguların tartışılması
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
X
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adli otopsinin amaç ve yararlarının anlaşılması. Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
2 Konu ile ilgili yasa ve yönetmelikler. Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Adli otopsi teknikleri. Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
4 Postmortem tanıda kullanılan laboratuvar teknikleri. Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Postmortem incelemelerin sonuçlarına etkili faktörler. Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Örnek alma teknikleri ve sonuçların değeri, güvenilirliği. Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Adli otopsilerde otopsi ekibinin sağlık önlemleri. Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Özellikli otopsilerde teknik modifikasyonlar, yeni doğan otopsileri, torso muayeneleri. Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Cesetlerde kimlik saptanması, teknikler ve değeri. Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Mikro Otopsi teknikleri Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
12 Moleküler Otopsi teknikleri ve yorumlanması Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Adli Otopsi Uygulaması Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Rapor yazımı ve bilirkişi olarak olguların tartışılması Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Adli Otopside Standart Kalite Kontrol ve Akreditizasyon Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anatomi Atlas ve Ders Kitapları, Adli Tıp ve Patoloji kitapları ile Otopsi tekniği basılı yayınları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar