DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Bilimler ve RNA'ya Yaklaşımlar ABL   607 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli olayların çözümünde RNA markırlarının yeri ve öneminin kavranması
Dersin İçeriği
RNA'nın genel özellikleri, çeşitleri, fonksiyonları ve adli kullanım alanlarının tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) RNA'nın yapısı ve moleküler özelliklerini bilir.
2) RNA'nın potansiyel kullanım alanları hakkında bilgi sahibir.
3) Adli amaçlı vücut sıvılarının tanımlanmasında kullanılan RNA'lar hakkında bilgi sahibidir.
4) Güncel bilgi kaynaklarını kullanarak araştırır .
5) Elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve tarihçe ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 RNA yapısı ve çeşitleri ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Coding RNA ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Noncoding RNA ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Vücut sıvılarının identifikasyonunda RNA ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Vücut sıvılarının identifikasyonunda RNA ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Semen identifikasyonunda RNA ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Kan-menstruel kan ayrımında RNA ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Vajinal sekresyon identifikasyonunnda RNA ilgili konuyu okuma
11 Tükrük identifikasyonunda RNA ilgili konuyu okuma
12 Leke yaşı tayininde RNA ilgili konuyu okuma
13 Patolojik mekanizmaların anlaşılmasında RNA ilgili konuyu okuma
14 Yara yaşı tayininde RNA ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Postmortem interval tayininde RNA ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar