DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Amaçlı Moleküler Analizler ABL   606 1 2 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Moleküler tekniklerin öğrenilmesi, adli amaçlı olgu analizlerinde doğru tekniğin kullanılabilmesi.
Dersin İçeriği
DNA/RNA izolasyonu, kantitasyonu, PCR , elektroforez, RFLP, Blotlama, reverse transkripsiyon, sekans analizi metotları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli amaçlı kimlikllendirmede kullanılan moleküler teknikleri bilir.
2) Adli amaçlı kullanılan moleküler teknikleri adli olayların çözümünde kullanabilir.
3) Moleküler çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4) Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini bilir.
5) Güncel bilgi kaynaklarını kullanarak araştırır .
6) Elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve tarihçe kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 RFLP, Southern Blotlama, Northern blotlama kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Adli genetikte kullanılan moleküler markırlar kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 DNA/RNA izolasyonu kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 DNA/RNA miktar tayini kaynak okuma
6 Son nokta PCR kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
7 Real time PCR kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav bireysel çalışma Sözlü Sınav
9 Revers transkripsiyon ve PCR kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Revers transkripsiyon, PCR ve kapiler elektroforrez kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
11 SNapShot multipleks testi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
12 MtDNA markırlarının SNAPSHOT ile analizi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
13 Dizi analizi metotları ve sanger sekanslama tekniği kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 mtDNA dizi analizi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Genel değerlendirme kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar