DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Moleküler Biyoloji ABL   603 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Moleküler genetik ve moleküler biyolojinin temel özelliklerini ve önemininin kavranamsı ve adli bilimlerle olan ilgisini tartışabilme yeteneğinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Biyolojik deliller, Laboratuvar anti-kontaminasyon prosedürleri. Nükleer ve mitokondriyal DNA. DNA İzolasyonu, PCR, STR, SNP, dizileme, elektroforez.DNA sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalıtımın prensiplerini açıklar ve bunları problem çözmede kullanır
2) Potansiyel DNA kaynakları, örnekleme ve analizi hakkında hakkında bilgi sahibidir
3) Adli amaçlı kullanılan DNA polimorfizmlerini bilir.
4) Biyolojik delillerin DNA analizi için uygun metodolojileri seçer.
5) DNA analizi çalışmalarında kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
X
2
Adli Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek Adli Bilimler alanındaki i
X
5
Adli Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
7
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak alıştırmalar yapar.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
X
9
Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moleküler biyolojinin adli uygulama alanları konusunda genel bilgi ilgi konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 DNA ekstraksiyonu ilgi konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 DNA miktar tayini ilgi konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 STR markırlarının amplifikasyonu ilgi konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Fragman analizi ilgi konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Veri yorumlama ilgi konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Karşık örneklerde yorumlama ilgi konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav bireysel çalışma Sözlü Sınav
Ödev
9 Mitokondriyal DNA ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 DNA dizi analizi ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
11 SNP ploimorfizmleri ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 SNP analizleri ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 INDEL polimorfizmler ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Y-STRler ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme ilgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar