Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bahçe Bitkileri lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.