Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Araştırma ve Deneme Metodları
(BBP355)
2 1 1 3 1 3 1 1 4 5 4 5 4 2
Bahçe Bitk. Biyot. Uygulamaları
(BBP451)
4 2 5 5 1 5 5 4 2 3 3 3 3 1
Bahçe Bitk. Isl. Mol. Yönt.
(BBP352)
1 5 4 4 4 4 5 5 1 3 3 3 2 -
Bahçe Bitkileri Besl. Fizyolojisi
(BBP307)
4 4 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5
Bahçe Bitkileri Hastalıkları
(BKP370)
5 5 5 5 2 2 4 4 5 4 3 4 4 4
Bahçe Bitkileri Islahı
(BBP310)
3 5 3 2 2 5 3 5 2 3 2 3 3 1
Bahçe Bitkileri Zararlıları
(BKP381)
- 5 2 - - - - - - - - - 2 -
Bahçe Ür. Kalite ve Güvence Sistemleri
(BBP345)
4 4 4 5 1 2 - - 1 1 1 1 1 -
Bahçe Ürünlerinde Derim Sonrası Fizyolojisi
(BBP468)
3 2 3 5 3 2 2 3 5 3 2 4 4 2
Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Haz.
(BBP411)
2 5 3 5 5 4 2 3 5 3 2 2 4 4
Bilgi Sistemlerine Giriş
(BBP123)
5 - 5 - - - - - - 3 - - - -
Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikler
(ZMS435)
- - - - - - - - - - - - - -
Bitki Biyokimyası
(BBP108)
1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1
Bitki Biyoteknolojisi
(BBP214)
2 2 3 2 1 4 5 3 1 3 3 3 3 1
Bitki Fizyojojisi
(BBP203)
5 5 5 5 5 5 1 3 4 4 4 5 5 5
Bitkilerde Çoğaltma Yöntemleri
(BBP207)
3 4 4 4 2 4 1 1 1 - 3 3 3 2
Bitkilerde Üreme Biyolojisi
(BBP204)
5 5 5 5 3 5 1 4 1 3 2 4 4 3
Botanik
(BBP101)
- - - - - - - - - - - - - -
Budama Tekniği
(BBP453)
5 5 5 3 5 4 1 3 1 4 4 4 2 1
Entomoloji
(BBP209)
3 1 2 2 - - - 2 3 1 - - - 2
Fitopatoloji
(BBP206)
1 1 2 5 1 4 4 5 5 4 4 4 5 1
Fizik
(BBP103)
5 - 3 2 - - - - - - 4 4 4 -
Genel Bağcılık
(BBP303)
2 5 5 4 5 4 3 4 3 2 2 2 3 5
Genel Ekonomi
(BBP121)
- - - 5 - - - - - 4 - 4 2 -
Genel Meyvecilik
(BBP202)
5 5 3 5 5 4 2 3 4 3 2 4 4 4
Genel Sebzecilik
(BBP201)
5 5 5 5 5 4 1 2 4 2 2 2 3 4
Genel Zootekni
(BBP213)
2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
Genetik
(BBP110)
2 1 2 2 1 3 5 3 1 2 3 4 4 1
İç ve Dış Mekan Süs Bitk.
(BBP312)
4 4 5 4 5 5 2 3 4 2 4 4 5 5
İngilizce 2
(BBP120)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İngilizce I
(BBP119)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İstatistiğe Giriş
(BBP132)
3 - 3 - - - - - - 5 - 5 4 -
Jeoloji
(BBP109)
1 - 2 3 - - - - - - - - 3 -
Kesme Çiçekçilik
(BBP349)
4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5
Kimya
(BBP126)
3 3 4 3 - 1 1 3 2 3 4 4 4 2
Mantar Yetiştiriciliği
(BBP350)
4 5 5 4 5 5 3 3 3 5 4 2 2 1
Matematik
(BBP107)
1 - - - - - - - - - - 3 - -
Mesleki Projelendirme
(MU417)
5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
Mesleki Uygulama
(MU201)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mevsimlik Çiçekler
(BBP366)
3 5 5 4 5 3 2 3 5 3 2 3 4 4
Meyve Sebze İşl. Tek.
(GM380)
5 - 5 - - - - - - - - 4 4 -
Mezuniyet Çalışması
(MU415)
5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Minör Sebzeler
(BBP362)
2 5 3 2 5 3 1 1 5 1 2 2 2 5
Organik Tarım
(BBP351)
5 5 4 5 2 2 1 5 3 2 1 2 2 3
Ölçme Bilgisine Giriş
(BBP124)
5 - 5 5 - - - 5 5 5 5 5 5 5
Örtü Altı Meyve-bağ Yetiştiriciliği
(BBP460)
5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 4 5 5 5
Örtüaltı Sebzeciliği
(BBP304)
5 4 5 4 3 3 1 5 3 5 5 5 5 5
Özel Bağcılık
(BBP454)
2 5 4 4 5 4 2 3 3 3 5 3 3 5
Sebze Tohumculuğu
(BBP301)
4 3 5 3 2 5 2 1 3 1 1 2 1 1
Serada Sebze Yetiştiriciliği
(BBP462)
5 5 5 5 3 3 - 3 5 4 4 4 4 5
Serin İklim Sebzeleri
(BBP407)
5 5 5 5 4 4 2 3 5 5 5 5 5 5
Sert Çekirdekli Meyveler
(BBP452)
5 5 5 5 5 5 1 3 4 4 3 5 5 5
Sert Kabuklu Meyveler
(BBP403)
4 3 4 3 5 3 1 3 3 3 4 4 3 3
Sıcak İklim Sebzeleri
(BBP466)
3 5 4 3 5 4 1 1 4 1 5 2 2 5
Staj
(BBP333)
5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 3 5 5
Staj
(BBP334)
3 4 5 5 5 5 5 3 5 1 5 3 1 5
Subtropik Meyveler 1
(BBP305)
3 3 3 5 5 4 2 3 4 3 2 4 4 4
Subtropik Meyveler 2
(BBP306)
5 5 5 5 5 5 1 2 5 3 3 5 4 5
Sulama ve Drenaj
(BBP212)
4 3 5 5 2 2 2 2 5 3 4 5 5 1
Tarım Ekonomisi
(BBP130)
3 - - 5 - - - 4 - - - 5 - -
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
(ZMS451)
1 1 2 3 - - 1 1 - 4 3 4 3 1
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişi
(TEP381)
- - - - - - - - - 4 - 2 2 -
Tarımsal Ekoloji
(BBP205)
5 5 4 5 2 2 1 5 3 2 1 2 2 3
Tarımsal Mekanizasyon
(BBP210)
3 1 4 2 1 2 - 3 1 1 - 1 1 1
Tarımsal Mücadele Yöntemleri
(BKP383)
4 - 5 5 1 - 1 3 5 3 - 3 3 5
Tarımsal Pazarlama
(TEP363)
2 - - - - - - - - 3 - 2 3 -
Tarımsal Yayım ve Haberleşme
(TEP365)
- - - - - - - - - 4 5 3 5 -
Tarla Bitkileri
(BBP208)
1 1 2 3 3 1 1 2 3 2 4 3 3 2
Teknik Resim
(BBP104)
5 - 2 - - - - - - 2 - - 3 3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(BBP211)
3 1 3 2 1 - - 1 3 1 2 3 2 1
Topraksız Yetiştiricilik
(BBP364)
5 4 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5
Tropik Meyveler
(BBP339)
5 5 5 5 5 5 1 2 5 3 3 5 4 5
Turunçgiller 2
(BBP402)
4 5 4 5 5 5 1 3 5 3 3 4 3 5
Turunçgiller I
(BBP405)
4 3 4 3 5 3 1 3 1 3 3 4 3 2
Üzümsü Meyveler
(BBP302)
5 5 4 5 4 3 2 5 4 3 1 3 3 4
Yumuşak Çekirdekli Meyveler
(BBP401)
4 4 5 4 4 4 1 3 - 3 3 2 2 5
Zooloji
(BBP111)
1 - - - - - - - - 5 1 4 3 -
İlişkili ders sayısı / 77 71 60 68 65 57 56 55 61 59 68 61 70 71 60
İlişki ağırlığı 249225266255193202121189204210197245238201
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir