Amaçlar

Programın amacı; meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve ürün muhafazası alanlarında uzmanlaşmış, kamu ve özel sektörde çalışabilecek, ülke koşullarını ve üretim yapısını bilen, aynı zamanda uluslararası çalışabilme yeteneğinde olan, teknik bilgi olarak donanımlı, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip, proje yapabilen, etik değerleri yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve üretimde doğayı kollayıp koruyan Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Hedefler

Bahçe Bitkileri Programı; meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kuramsal ve uygulamalı son teknolojik bilgilerle donanımlı, sorunları analiz edebilme ve çözümleyebilme yeteneğinde, analitik düşünebilen, proje yazma, danışmanlık ve bilirkişilik yapma becerilerine sahip, sosyal, kültürel, toplumsal olaylara ve çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenme bilincinde mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.