Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Bahçe Bitkileri Zararlıları
(BKP381)
- 5 2 3 - - - - - - 2 - 2 -
Bahçe Ürünlerinde Derim Sonrası Fizyolojisi
(BBP468)
3 2 3 5 3 2 2 3 5 3 2 4 4 2
Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Haz.
(BBP411)
2 5 3 5 5 4 2 3 5 3 2 2 4 4
Bilgi Sistemlerine Giriş
(BBP123)
- - 3 - - - 1 - - 3 - - - -
Bitki Fizyojojisi
(BBP203)
5 5 5 5 5 5 1 3 4 4 4 5 5 5
Bitkilerde Çoğaltma Yöntemleri
(BBP207)
3 4 4 4 2 4 1 1 1 - 3 3 3 2
Botanik
(BBP101)
5 1 1 - 3 - 1 1 - - 3 5 2 -
Fizik
(BBP103)
5 - 3 2 - - - - - - 4 4 4 -
Genel Meyvecilik
(BBP202)
5 5 3 5 5 4 2 3 4 3 2 4 4 4
Genel Zootekni
(BBP213)
2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
Jeoloji
(BBP109)
1 - 2 3 - - - - - - - - 3 -
Kimya
(BBP126)
3 3 4 3 - 1 1 3 2 3 4 4 4 2
Matematik
(BBP107)
1 - - - - - - - - - - 3 - -
Organik Tarım
(BBP351)
4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3
Ölçme Bilgisine Giriş
(BBP124)
5 - 5 5 - - - 5 5 5 5 5 5 5
Örtü Altı Meyve-bağ Yetiştiriciliği
(BBP460)
5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 4 5 5 5
Sert Çekirdekli Meyveler
(BBP452)
5 5 5 5 5 5 1 3 4 4 3 5 5 5
Tarımsal Mekanizasyon
(BBP210)
4 - 3 2 - - - 3 1 - - 1 - -
Tarımsal Pazarlama
(TEP363)
2 - - - - - - - - 3 - 2 3 -
Tarla Bitkileri
(BBP208)
1 1 2 3 3 1 1 2 3 2 4 3 3 2
Teknik Resim
(BBP104)
1 - 2 - - - - - - 2 - 2 2 2
İlişkili ders sayısı / 21 19 13 19 16 11 11 13 14 13 14 15 18 18 13
İlişki ağırlığı 6248636244392342464751656545
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir