Amaçlar

Programın amacı; öğrencilerine önce temel ziraat mühendisliği alanında gerekli alt yapıyı kazandırmaktır. Daha sonra; öğrencilerine programın ana konusu olan kültür bitkisi yetiştiriciliğinde ortaya çıkan bitki koruma sorunları ve bunların çözümüne yönelik bilgileri verme, değerlendirme ve uygulamaya aktarma becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Program, bitki koruma alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü eldesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri Yüksek lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir.

Hedefler

Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip, bitki hastalık, zarar etmeni ve yabancotlar ile mücadelede savaş yöntemlerinin doğru uygulanmasını sağlayan ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlayan; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazabilen, mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilen, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisine sahip, meslek etiğine saygılı olan, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneğine sahip Ziraat Mühendisleri yetiştirmek programın hedefidir.