Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13
Abiyotik Hastalıklar
(BKP356)
5 5 - 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5
Bakteriyoloji
(BKP307)
2 3 2 3 3 5 5 4 4 4 3 1 2
Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikler
(ZMS430)
- - - - - 4 - - - 5 3 - -
Bitki Bakteri Hastalıkları
(BKP306)
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3
Bitki Besleme
(BKP214)
- 4 - - - - - - - - - - -
Bitki Fizyolojisi
(BKP203)
4 4 2 1 4 5 2 - - 4 2 3 -
Bitki Fungal Hastalıkları
(BKP406)
5 5 5 5 5 1 4 5 3 4 1 - 5
Bitki Klinikleri
(BKP452)
5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 -
Bitki Koruma Makinaları
(BKP456)
2 2 3 4 2 2 3 4 5 2 4 4 3
Bitki Korumada Araş. Deneme Metodları
(BKP461)
- - - 3 2 5 - 5 - 3 - - -
Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadelesi
(BKP411)
5 4 5 5 5 3 4 5 3 1 1 1 3
Bitki Virüs ve Viroid Hastalıkları
(BKP308)
5 5 5 3 5 - - 4 - - - - -
Biyokimya
(BKP108)
4 4 4 5 3 4 1 1 2 3 1 1 1
Biyoteknoloji
(BKP353)
4 3 5 4 3 3 5 5 3 5 4 3 3
Botanik
(BKP101)
- - - - - 2 - 1 1 - - 2 1
Böcek Ekolojisi
(BKP304)
1 5 1 1 1 3 4 4 1 1 5 - -
Böcek Fizyolojisi
(BKP354)
2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 5 4
Böcek Sistematiği
(BKP351)
5 3 3 3 1 1 2 5 4 3 1 5 1
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
(BKP206)
- 3 - - - 3 - - 4 - 4 3 -
Depolanmış Ürün Zararlıları
(BKP405)
5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5
Endüstri Bitk. Yetiştiriciliği
(TRB380)
2 2 1 1 - 3 2 - 2 1 1 1 -
Endüstri Bitki Zararlıları
(BKP408)
3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5
Entomoloji
(BKP202)
5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Epidemiyoloji
(BKP355)
4 - 5 3 5 3 4 3 5 4 4 - 3
Fitopatoloji
(BKP201)
5 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fizik
(BKP103)
- 1 1 - 1 4 1 1 2 2 1 4 2
Genel Ekonomi
(BKP112)
- - - - 1 - - - - - - - -
Genel Mikrobiyoloji
(BKP122)
5 3 5 1 1 3 5 4 2 2 1 - 1
Genel Zootekni
(BKP205)
4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 - 3
Genetik
(BKP110)
- 2 - - 3 - - - 3 - - - -
Herboloji
(BKP305)
5 - 5 1 3 4 4 4 5 3 5 3 5
İklim Bilgisi
(BKP114)
- 4 - - - 1 4 - - 3 - - -
İngilizce 2
(BKP120)
- - - - - - - - - - - - -
İngilizce I
(BKP119)
- - - - - - - - - - - - -
İstatistik
(BKP106)
- - - - - 5 - - - - - - -
Kimya
(BKP105)
5 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 5 5
Kültür Bitk. Zar. Akarlar
(BKP303)
4 - 4 5 5 1 4 1 - 4 1 - 2
Matematik
(BKP107)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mesleki Projelendirme
(MU403)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
Mesleki Projelendirme
(MU410)
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 -
Mesleki Uygulama
(MU201)
4 3 3 2 3 5 3 5 3 4 5 - -
Mesleki Uygulama
(MU202)
4 3 3 2 3 5 3 5 3 4 5 - -
Meyve Bağ Yetiştiriciliği
(BKP210)
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2
Meyve ve Bağ Zararlıları
(BKP404)
5 5 4 5 5 3 3 3 2 3 3 2 4
Mezuniyet Çalışması
(MU401)
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 -
Mezuniyet Çalışması
(MU412)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
Mikoloji
(BKP301)
5 3 5 2 2 - - 1 - 4 - - 2
Nematoloji
(BKP302)
5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2
Organik Tarımda Bitki Koruma
(BKP459)
5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 4 2 4
Ölçme Bilgisine Giriş
(BKP128)
1 2 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3
Özel Meyvecilik
(BBP380)
2 3 5 2 2 1 3 2 4 3 3 4 -
Özel Sebzecilik
(BBP383)
5 3 3 3 5 2 4 2 2 3 4 5 4
Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(BKP213)
2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 4 4 2
Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları
(BKP403)
5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 3 4 5
Sertifikasyon ve Karantina
(BKP463)
4 - 5 3 5 5 5 5 5 4 5 - 5
Staj
(BKP333)
5 5 5 3 5 2 3 5 1 - 3 - 1
Staj
(BKP334)
4 4 4 3 2 5 3 5 3 4 5 - -
Sulama ve Drenaj
(BKP208)
- 3 - - 2 3 3 - 5 2 4 - 3
Tahıl Bakl. ve Yem Bitk. Yet.
(TBP381)
2 1 3 1 3 - - - - - 2 1 1
Tahıl,baklagil ve Yem Bitkileri Zararlıları
(BKP454)
5 5 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4
Tarım Ekonomisi
(BKP204)
3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
(BKP216)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tarımsal Ekoloji
(BKP126)
5 4 - - 3 4 3 - 2 2 - 4 -
Tarımsal İşletmecilik
(TEP331)
- - - - - - - - - - - - -
Tarımsal Mekanizasyon
(BKP207)
1 4 - 2 1 1 3 - - 1 - - 1
Tarımsal Mücadele Yöntemi
(BKP352)
5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5
Tarımsal Pazarlama
(TRE380)
- - - - - - - - - - 4 - -
Tarımsal Savaş Mekanizasyonu
(BKP212)
2 2 3 3 2 2 3 4 5 2 5 5 3
Tarla Bitkileri
(BKP211)
2 4 1 2 2 3 2 1 3 2 1 1 3
Toprak Bilimi
(BKP209)
- 3 - - - 1 3 1 3 3 4 4 4
Toprak Bitki Su İlişkileri
(TYP383)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Toprak Verimliliği ve Gübreler
(BBT382)
- 1 - - 2 1 - - 2 - 2 1 1
Viroloji
(BKP309)
5 5 5 3 5 - - 4 - - - - -
Yabancı Otlar ve Mücadele
(BKP407)
5 - 5 5 5 5 5 4 3 5 4 - 5
Yaz Stajı
(MU405)
1 4 4 5 5 5 4 3 5 5 2 2 5
Zooloji
(BKP111)
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
İlişkili ders sayısı / 76 59 62 57 59 63 65 59 58 59 61 61 48 49
İlişki ağırlığı 231231214203222218216210205214212160156
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir