Program Hakkında Bilgi

Kültür bitkilerine ekonomik zarar veren böcekler, akarlar, nematodlar, abiyotik ve biyotik (fungus, bakteri, fitoplazma, spiroplazma, virüs ve viroid) etmenler ile yabancı otlar, bitkisel üretime verdiği zararlar nedeni ile bölümün çalışma konuları arasındadır. Bunların mücadelesinde mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve tüm savaş yöntemlerinin kullanımı bölümümüzde öğretilir. Bölüm, çeşitli bitki koruma aktiviteleri için gerekli olan uygun olanaklara sahiptir. Modern ekipmanlarla donanımlı her disipline ait laboratuvarlar, yaklaşık 40 dekarlık bölüm araştırma ve uygulama alanı, sera ve iklim odaları, Entomoloji ve Fitopatoloji anabilim dallarında yürütülen araştırmalara olanak sağlamaktadır. Üçüncü sınıfın sonunda yaz stajı yapılması zorunludur. Dört yıllık lisans eğitiminin sonunda Bitki Koruma Bölümünden mezun Ziraat Mühendisi ünvanı verilir.
Program ISCED Kodu

621: BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bitki Koruma Bölümü, eğitim ve araştırma faaliyetlerini Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalı çerçevesinde sürdürmektedir. Entomoloji Anabilim dalında böcek, akar ve nematod gruplarına ilişkin öncelikle bölgede kültür bitkileri yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların çözümü ile birlikte faunistik ve sistematik çalışmalar yapılmaktadır. Fitopatoloji Anabilim dalı ise Bakteriyoloji, Mikoloji, Viroloji ve Herboloji bilim dallarında yine bölgede yaygın ve ekonomik öneme sahip bildirilen etmenlerin neden olduğu hastalıklar ve yabancıot türleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bölüm zooloji, biyoloji, genetik, biyokimya, bitki fizyolojisi, taksonomi ve sistematik gibi farklı bilim dalları ile ilişki halindedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır (Örgün Eğitim)