Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13
Bitki Bakteri Hastalıkları
(BKP310)
4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 2 3
Depolanmış Ürün Zararlıları
(BKP473)
4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5
Endüstri Bitki Zararlıları
(BKP408)
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5
Entomoloji
(BKP202)
5 4 3 3 4 2 3 3 4 4 5 4 4
Fitopatoloji
(BKP201)
4 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Genel Mikrobiyoloji
(BKP122)
5 3 5 1 1 3 5 4 2 2 1 - 1
Genel Zootekni
(BKP205)
4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 - 3
Herboloji
(BKP305)
5 - 5 1 3 4 4 4 5 3 5 3 5
Kültür Bitk. Zar. Akarlar
(BKP303)
4 - 4 5 5 1 4 1 - 4 1 - 2
Nematoloji
(BKP302)
5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2
Özel Meyvecilik
(BBP380)
2 3 5 2 2 1 3 2 4 3 3 4 -
Tahıl,baklagil ve Yem Bitkileri Zararlıları
(BKP454)
5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
Tarımsal Mücadele Yöntemi
(BKP352)
5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5
İlişkili ders sayısı / 13 13 11 13 13 13 13 13 13 12 13 13 10 12
İlişki ağırlığı 55435244443748434346453441
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir