Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Açık Kanal Hidroliği
(TYP304)
4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Akışkanlar Mekaniği
(TYP301)
3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Arazi Toplulaştırma
(TYP360)
- - - - - 1 - 5 - - 1 - - 1 - 5 3
Bahçe Bitkileri
(TYP216)
- 1 2 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 3 1 1 -
Betonarme
(TYP358)
- - 5 3 2 1 - 1 1 1 3 4 4 3 4 3 5
Bitki Besleme
(BBT394)
2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Bitki Fizyolojisi
(BBP357)
2 2 1 3 1 3 4 1 2 2 1 4 4 5 3 3 4
Bitki Koruma
(TYP204)
- - - - - - - - - - - - - 5 - 5 4
Botanik
(TYP101)
- - - - - - - - - - - 2 - - 1 1 2
Cbs ve Doğal Kaynak Yönetimi
(TYP356)
- - 3 3 5 4 - 5 2 4 4 5 4 3 4 5 5
Difernsiyel Denklemler
(TYP201)
- - - - - - 2 - - - - 2 4 - 4 - 4
Drenaj Sistemleri Tasarımı
(TYP470)
5 5 - - 1 3 4 - 3 5 2 5 3 5 3 4 5
Fertigasyon
(TYP466)
2 3 1 1 1 4 5 3 2 3 2 5 5 5 5 4 5
Genel Ekonomi
(TYP106)
- - - - - - - - - - - - - - 4 - 2
Genel Kimya
(TYP131)
- - - - - 1 1 - - - - 2 4 - 2 1 -
Genel Zootekni
(TYP410)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Grafiksel Analiz
(TYP399)
1 - - - - - 3 2 2 3 2 4 5 3 3 4 4
Hidroloji
(TYP351)
3 4 2 - 5 5 2 1 4 2 2 - 2 5 3 3 3
İklim Bilgisi
(TYP121)
2 2 1 2 3 4 3 1 3 2 2 3 4 3 5 4 5
İngilizce 2
(TYP120)
- - - - - - - - - - - 3 - - 2 - 2
İstatistik
(TYP219)
- - - - - - - - - - - 3 5 - - 4 -
İş Sağlığı ve Güvenliği II
(ISG402)
- - - - - - - - - - - - - 2 - - 2
Malzeme Bilgisi
(TYP303)
1 1 4 3 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 4 2 4
Matematik 2
(TYP108)
- - 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1
Matematik I
(TYP129)
1 2 1 2 - 2 3 2 2 3 3 3 5 3 1 3 4
Mesleki Projelendirme
(MU438)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mesleki Uygulama
(MU202)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Mezuniyet Çalışması
(MU413)
2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2
Mezuniyet Çalışması
(MU436)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mikroklimatoloji
(TYP352)
3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5
Mukavemet
(TYP212)
1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 3 4
Mühendislik Ekonomisi
(TEP385)
- - - - - 4 - 3 3 - - - - - - 4 4
Mühendislik Matematiği
(TYP202)
5 1 - 1 - 3 3 - 4 - 5 2 4 3 2 1 2
Ölçme Bilgisi 2
(TYP217)
3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Ölçme Bilgisi I
(TYP130)
4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3
Örtüaltı Sebzeciliği
(BBP314)
1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 3 4
Sayısal Karar Verme Teknikleri
(TYP386)
1 3 - - - 5 4 3 1 - 3 5 5 3 3 4 5
Sera Tasarımı
(TYP464)
2 - 5 5 - 5 - - - - - - - - - 3 -
Staj
(TYP333)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4
Staj
(TYP334)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4
Statik
(TYP205)
1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 4
Su Kalitesi ve Tuzluluk
(TYP467)
- 5 - 2 1 3 4 1 - 2 - 3 2 3 3 5 3
Su Kaynaklarının Planlanması
(TYP411)
3 5 3 - 5 5 2 4 5 2 3 - - 4 - 5 3
Sulama Mühendisliği
(TYP302)
3 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sulama Sistemleri Tasarımı
(TYP465)
5 2 3 2 1 3 5 - 2 - 3 4 3 4 3 5 4
Tarım Mühendisliği Çevre Sorunları
(TYP463)
5 5 2 2 1 5 1 1 5 3 4 5 2 5 5 5 5
Tarımsal Mekanizasyon
(TYP215)
1 - - - - 2 1 - - - - 1 2 4 - 2 4
Tarımsal Yapılar ve Sulamaya Giriş
(TYP122)
2 3 2 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1
Tarımsal Yapılarda İç Ortam Denetimi
(TYP454)
- - 5 5 - - - - - - - - - - - 3 2
Tarımsal Yapıların Tasarımı
(TYP468)
5 5 5 5 4 5 4 4 3 - 4 - 5 5 5 5 5
Tarla Bitkileri
(TYP211)
1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3
Teknik Çizim
(TYP218)
4 1 5 5 4 3 1 5 4 2 2 5 2 3 3 5 3
Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
(TYP128)
3 2 - 2 2 - 1 2 2 2 - 2 5 - 4 3 4
Temel Fizik 2
(TYP104)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Temel Fizik I
(TYP133)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Termodinamik
(TYP203)
- - - 2 - 2 - - - - - - 1 1 1 1 1
Toprak Bitki Su İlişkileri
(TYP383)
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Toprak Fiziği
(TYP210)
1 2 1 - - 1 4 - 1 - - - 2 - - 2 -
Toprak ve Su Koruma Müh.
(TYP387)
4 - 5 - 4 4 5 - 5 - - 4 - 5 - 5 5
Toprak Verimliliği
(BBT357)
- 1 - - - 3 3 1 1 - - 1 - 2 2 1 2
Uygulamalı Hidroloji
(TYP306)
1 3 4 - 5 5 1 2 5 3 1 - 3 5 3 5 3
Zemin Mekaniği
(TYP305)
2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 1 3 4 1 4 3 4
İlişkili ders sayısı / 62 40 39 39 37 37 47 44 40 43 35 39 44 46 47 47 54 53
İlişki ağırlığı 10911111711210414512610511798103141149155149182187
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir