Program Hakkında Bilgi

Tarımsal yapılar ve Sulama Bölümü, tarımsal faaliyetler içerisinde oldukça önemli yeri olan toprak ve su kaynaklarının uygun biçimde kullanılması, geliştirilmesi ve ıslah edilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Sulama, drenaj, arazi ıslahı, tarımsal inşaat, tarımsal hidroloji, toprak ve su koruma mühendisliği arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması konularında eğitim, öğretim ve araştırma görevlerini yüklenmiştir. Eğitim ve öğretim lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde sürdürülmektedir. Ayrıca tarımsal kuruluşlarda çalışan teknik elemanlar için anılan konularda kurs ve seminerler düzenlenmesi, bölümün çalışmaları arasında önemli bir yer almaktadır.
Program ISCED Kodu

0819
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıllık lisans programı
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tarımsal Yapılar ve Sulama, toprak ve su kaynaklarının optimum kullanımı, korunması ve geliştirilmesi, tarımsal üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre koşullarının yaratılması için gerekli yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan etkileri uzun ömürlü önlemlerin alınması ile ilgili olan Ziraat Mühendisliğinin önemli bir uzmanlık dalıdır. Ayrıca seralar ve hayvan barınaklarının planlanması da Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ilgi alanına girmektedir.
Egitim Şekli

Teorik ve Uygulamalı