Mezunların İstihdam Olanakları:

Bölüm mezunları Kamu’da
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
• Tarım Kredi Kooperatifleri,
• İl Özel İdareleri,
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
• Belediyeler,
• Sulama birlikleri,
• Sulama Kooperatifleri,
• Devlet Su İşlerinde istihdam olanağı bulabilmektedir.

Özel sektörde ise,
• Sulama sistemi tasarımı yapan ve sulama ekipmanı üreten firmalarda,
• Peyzaj firmalarında,
• Sera tasarımı ve malzeme üretimi yapan firmalarda,
• Hayvan barınakları ve çiftlik projeleri hazırlayan firmalarda,
• Faaliyet alanı tarımla ilgili olan diğer firmalarda, satış, üretim ve pazarlama konularında iş bulma olanağına sahip olmaktadır.

Bu alanlarda kendi işyerlerini veya proje büroları açabilmekte, müteahhitlik firmaları kurabilmektedirler. Başta yağmurlama ve damla sulama olmak üzere sulama ekipmanı satışı yapabilmektedirler.
Türkiye’nin geleceğinin halen önemli oranda tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine bağlı olduğu gerçeği göz önüne alındığında, ülkemiz için büyük bir tarımsal üretim değerine sahip olan Çukurova Bölgesi ön plana çıkmaktadır. Anılan bölgede tarımsal sulama; öncelikle planlanan, tamamlanan, kullanılan ve yönetimi gerçekleştirilen, verimliliği ve ekonomik büyümeyi arttırmak ve tarımın ulusal ve bölgesel politika hedeflerini karşılamak zorunda olduğu kilit kollarından biridir. Bu bağlamda bölgede hali hazırda çalışan 50 nin üzerinde sulama ve sulama bağlantılı firmaların her yıl Sulama Mühendisi ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Çukurova Bölgesi hayvancılığında en hızlı gelişme ve yapısal değişiklik, Dünya’daki ve ülkemizdeki trende benzer olarak tavukçuluk alanında olmuştur. Mevcut işletmelerin veya yeni kurulacak olanlar için tarımsal yapılar konusunda yeterliliğe sahip bölüm mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.