Program Hakkında Bilgi

Bölümümüz, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Kürsüsü adıyla 1970 yılında kurulmuştur. İzleyen yıllarda Tarımsal Mekanizasyon Bölümü olarak da adlandırılan bölümüz 1984 yılından bu yana Tarım Makinaları Bölümü adıyla görev yapmaktadır. Bölümümüzdeki çalışmaların temel amacı; tarımsal üretim için gerekli olan tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması için bilgi üretmek ve yaymaktır. Ayrıca, mevcut tarım makinalarını daha verimli kullanılmasını sağlamak, ülkemizde olmayan makinaların, tasarım ve imalatını gerçekleştirerek veya diğer ülkelerdeki örneklerini sağlayarak imalatçı ve üreticilere örnekler sunmaktır. Bu amaçlarla bölümümüzün uzmanlık alanları; tarımsal elektrifikasyon, doğal enerji kaynakları, sera tekniği, tarım traktörleri, ergonomi, toprak işleme mekanizasyonu, ekim- dikim gübreleme mekanizasyonu, tarımsal savaş mekanizasyonu, hasat harman, hasat sonrası işlemler mekanizasyonu, tarım makinaları işletmeciliği ve planlama, hayvansal üretimde mekanizasyon başlıkları altında şekillenmiştir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

Programın Süresi

Programın Özellikleri ve Tanımı

Lisans düzeyinde edinilen uzmanlık bilgilerini, özgün fikirlerle destekleyerek ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, karmaşık mühendislik problemlerini çözme ve Tarımsal Mekanizasyon kapsamındaki yenilikleri takip etme, inceleme ve uygulama becerisiyle, yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.