Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Akışkanlar Mekaniği
(TMT203)
4 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1
Bahçe Bitkileri
(TMT211)
2 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 3 4 1 2 3 1 2 3
Bilgisayar Destekli Çizim
(TMT110)
4 - 2 - - - 5 - - - - 5 - - 5 - 3 3 4 -
Bilgisayar Programlama Dili
(TMT201)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilgisayar Programlamaya Giriş
(TMT104)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilimin Doğası
(ZMS103)
2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikleri
(ZMS108)
- - - 3 - - - - - 4 - - - 4 - - 5 4 - -
Bitki Koruma
(TMT208)
- - - 2 - - - - 2 - - - - 4 - - 2 - - 1
Bitki Koruma Makinaları
(TMT305)
4 1 3 2 5 3 2 4 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 2 3
Biyolojik Malzeme Bilgisi
(TMT311)
4 - - - 4 - - - - - - - - 4 - - - - - -
Diferansiyel Denklemleri
(TMT215)
1 1 1 1 2 2 1 - - 1 - 1 1 2 1 1 - 2 2 -
Ekim Dikim ve Gübreleme Makinaları
(TMT302)
5 - - - 3 - - - 4 - - - - - - - 5 - - -
Elektirik Elektroniğe Giriş
(TMT112)
4 1 3 4 2 4 - 1 4 5 3 1 4 1 4 4 4 3 4 4
Endüstri Bitki Yetiştiriciliği
(ZMS307)
2 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - -
Endüstriyel Ergonomi
(TMT254)
3 - - 3 - - - - 3 - - - - 3 - - 3 - - -
Genel Zootekni
(TMT206)
1 - - 2 - 2 - - 1 1 - - - 3 1 - 3 - - 1
Genel Kimya
(TMT105)
- 1 - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - -
Girişimcilik
(TMT251)
5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 - 5 5 5 5 5 3 5 3 5
Girişimcilik II
(TMT258)
5 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5
Günümüz Dünya Sorunları
(ZMS101)
2 3 - 2 - 1 1 - - - - - - - - - 2 - - -
Hasat ve Harman Makinaları
(TMT304)
5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 - - 5 4 5 4 4 4 4 5
Hayvansal Üretim Mekanizasyonu
(TMT306)
4 - 1 - 4 2 - - 2 - - - - 1 1 1 3 1 2 2
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
(TMT310)
4 - - 2 2 - - - - - - - 2 2 4 - 3 3 - 3
Isı Transferi
(TMT214)
4 1 - - 1 2 - - 2 - - - - 1 - 2 2 1 1 1
İmalat Yöntemleri
(TMT312)
4 3 5 3 4 5 3 3 3 - 3 4 5 1 1 5 5 4 4 5
İnsan İlişkileri Ve İletişim
(ZMS102)
5 - - 3 - - - - - 1 1 - - 5 1 - 1 - - 5
İstatistik
(TMT207)
- - - 4 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -
Katı Modelleme
(TMT257)
4 - 2 4 - - 5 - - - - 5 3 3 5 - 2 4 5 -
Kontrol ve Otomasyon
(TMT303)
3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 4 4 2
Makine Malzeme Bilgisi
(TMT212)
4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 5 2 4 2 3 4 2 2
Makine Elemanları
(TMT301)
5 - 3 - - - - 4 - - - - 4 3 5 4 4 4 - 3
Matematik 1
(TMT107)
3 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3
Mekanizma Tekniği
(TMT202)
4 - 3 3 - - - - - - - - - 3 2 - 3 3 - -
Mesleki Uygulama
(MU205)
4 4 5 - 4 - - - - - - - - 3 - - - - - 3
Mesleki Uygulama
(MU206)
4 4 5 - 4 - - - - - - - - 3 - - - - - 3
Meyve ve Bağ Zararlıları
(ZMS306)
3 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - -
Meyve Yetiştiriciliği ve Budama
(ZMS301)
3 - - 3 - 4 - - 4 - - - 3 3 3 - 4 4 - 4
Mukavemet
(TMT210)
5 4 5 4 2 2 - - 4 - - 1 5 4 5 1 5 3 3 4
Mühendislik Biyolojisi
(TMT101)
4 - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Mühendislik Ekonomisi
(TMT106)
4 - - 3 - 3 - - 2 - - - - 3 3 - 3 - - 3
Mühendislik Fiziği
(TMT103)
4 4 4 4 4 3 1 5 5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 5
Mühendislik Matematiği
(TMT108)
3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 4 1 4 1 1 1 2 2 3
Mühendislik Mekaniği
(TMT205)
4 - 1 - - - - - 1 - - - 1 1 - - 5 - - 2
Ölçme ve Veri Değer.
(TMT216)
4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 - 4 3 4 5 4 5 5 4 5
Örtüaltı Yetiştiriciliği
(ZMS304)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Staj
(TMT313)
4 - 4 - 5 - - 4 4 3 - 4 3 4 - - 3 - - -
Staj
(TMT314)
4 - 4 - 5 - - 4 4 3 - 4 3 4 - - 3 - - -
Sulama Sistemleri Tasarımı
(ZMS308)
2 3 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4
Sulama ve Drenaj
(TMT204)
3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4
Sürdürülebilir Tarım
(TMT256)
4 4 - 1 - 5 - - 3 - - - - - - - 4 - - -
Tahıl Baklagil ve Yem Bitkileri Zararlıları
(ZMS305)
- - - 4 - - - - 3 - - - - - - - - - - -
Tarım Mak. Ve Tekn. Mühendisliğine Giriş
(TMT109)
4 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tarım Traktörleri
(TMT309)
5 5 4 5 5 5 - 4 5 3 4 - 3 5 4 5 4 4 2 5
Tarım ve Çevre
(TMT253)
4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
(ZMS302)
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
Tarla Bitkileri
(TMT209)
3 3 1 3 3 3 - - 3 2 - - - 3 2 3 2 2 2 3
Tarla Tarımın Mekanizasyonu
(TMT255)
2 2 - 2 4 3 - - 4 - - - - 2 - 2 4 - - 2
Teknik Resim
(TMT111)
3 2 5 5 1 1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4
Termodinamik
(TMT213)
4 1 - 1 2 - - - 1 - - - - 1 1 - 3 1 1 -
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Mekanizasasyonu
(TMT252)
5 5 5 5 4 1 - 3 4 1 3 1 5 2 2 2 4 3 4 4
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme
(TMT102)
1 1 - - - 2 - - - - - - 2 3 2 - 2 3 1 2
Toprak Gübre Bitki Analizleri
(ZMS303)
- - - 2 2 - - - 2 1 - - - 1 - - - - - -
Toprak İşleme Makinaları
(TMT307)
4 - - - 5 - - - 4 - 2 - - - - - 5 - - -
Ürün İşleme Tekniği
(TMT308)
5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5
İlişkili ders sayısı / 64 54 35 35 44 38 33 22 24 42 29 21 25 31 48 36 28 50 35 31 37
İlişki ağırlığı 1961011101311229657751308055721011411128016511492120
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir