Amaçlar

Tarım makinaları ve teknolojileri mühendisliği alanında uzmanlaşmış, kamu ve özel sektörde çalışabilecek, ülke koşullarını ve bitkisel ve hayvansal üretimi bilen, aynı zamanda uluslararası çalışma yeteneği olan, teknik bilgi bakımından donanımlı, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilere sahip, proje yapabilen, etik değerleri yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve üretimde sürdürebilirliği ilke edinmiş Ziraat Mühendisi yetiştirmektir.

Hedefler

Tarımda insan gücü ile yapılamayan veya insanların yapmak istemediği tüm işlerin makine ve otomasyon sistemleriyle yapılmasını sağlamak, bu tür işler için uygun enerji kaynakları geliştirmek ve makine tasarlamak , makine seçmek, doğru makine kullanımını öğretmek, tarımsal girdilerin optimum kullanımı için akıllı makinalar/otomasyon sistemleri geliştirmek ve pazarlamaktır.