Mezuniyet Koşulları:

Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki tüm olduğu ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı ve lisans düzeyinde ikiyüzkırk (240) AKTS'yi tamamlayarak en az 2.00 GNO'ya sahip olmaları gerekir.