Kazanılan Derece:

Bu programi basari ile tamamlayan ögrencilere Ziraat Mühendisi diplomasi verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Türk Yükseköğretim Kurumlarında önceki öğrenimlerin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında g