Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Ziraat fakültesinin, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Bitki Besleme ve toprak Bölümü, tarım Ekonomisi Bölümlerinde Çift Anadal ve yandal imkanı, Ayrıca Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Çift anadal imkanı mevcuttur. Ziraat fakültesinin, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Bitki Besleme ve toprak Bölümü, tarım Ekonomisi Bölümlerinde Çift Anadal ve yandal imkanı, Ayrıca Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Çift anadal imkanı mevcuttur. Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.