Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Analytical Chemistry
(IG212)
4 5 1 3 4 5 4 5 4 4 5 2 4 5 3 5 3 2
Bahçe Bitkileri
(ZFS206)
2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Bilgisayar Destekli Çizim
(G150)
- 3 3 - 2 - - - 4 - 3 2 - - - - - -
Biyoloji
(G142)
3 1 3 1 2 2 1 3 4 5 5 5 5 1 1 4 1 1
Diferansiyel Denklemler
(G238)
3 3 4 - 4 - 2 - 5 - 4 - 3 2 - - - -
Duyusal Analiz
(GM488)
3 2 5 - 2 5 - 5 3 4 4 2 2 - - 3 - 2
Engineering Thermodynamics
(IG205)
3 2 5 2 2 4 3 2 4 5 1 1 2 3 1 3 4 2
Enstrümantal Analiz
(G312)
3 5 4 3 5 5 5 5 2 3 5 3 5 3 - 3 3 5
Enzimoloji
(G311)
5 3 4 4 3 5 5 - 3 3 3 3 3 - - 5 5 -
Fizikokimya
(ZFS208)
5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
Fluid Mechanics
(IG204)
3 2 - 3 3 - 1 - 3 4 5 1 1 3 - 3 - -
Food Biochemistry
(IG202)
4 4 3 3 2 2 4 - 3 3 3 3 3 4 3 4 3 -
Food Biotechnology
(IG304)
4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1
Food Engineering Operations I
(IG317)
5 5 4 5 5 3 4 2 4 4 4 3 2 1 1 2 4 -
Food Engineering Operations II
(IG310)
5 5 5 5 4 3 4 2 - - 4 3 - 1 4 4 4 -
Food Packaging Technology
(IG403)
5 4 5 4 4 4 4 1 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3
Fotografi
(ZFS105)
- - - - - - - - 2 4 - - - - 5 3 - -
Fotografi
(ZFS106)
- - - - - - - - - 3 - 3 5 - 5 3 - -
Genel Ekonomi
(ZFS109)
1 - 2 - 1 - - - 2 2 3 3 3 - - - 2 -
Genel Mikrobiyoloji
(G236)
4 5 3 2 3 4 3 5 3 4 4 3 3 2 3 3 3 -
Genel Zootekni
(ZFS201)
4 2 5 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 - 3 4 3 3
Gıda Analizleri ve Metroloji
(G342)
5 4 5 3 3 5 4 5 4 4 3 2 2 2 1 4 4 5
Gıda Ekonomisi ve Politikaları
(ZFS305)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gıda Güven. ve Mikrobiy. Kalite
(G328)
4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 5 - 4 4 4 5
Gıda İşleme Makinaları
(ZFS312)
5 5 5 2 3 4 5 - 5 5 5 5 4 - 3 2 4 2
Gıda İşletmeciliği
(GM477)
4 - 1 1 3 1 - - 4 4 5 5 5 - 3 2 5 -
Gıda İşletmeleri ve Gıda Ürünleri Pazarlama
(ZFS308)
3 3 3 - 4 - 5 - - - - - - - - - - -
Gıda Kalite Güven. Yönt. Sist.
(G326)
3 3 5 5 - 4 - - 2 3 3 1 3 - - 5 2 5
Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji
(G349)
4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 - 4 3 3 3 5 4 5
Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji
(GM461)
4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5
Gıda Kimyası
(G247)
5 - 5 4 1 4 - - 1 - 3 5 - - - 4 1 -
Gıda Mevzautı
(G347)
4 - 3 - - 2 - - - 3 - 2 4 1 - 4 - 5
Gıda Mevzuatı
(GM-481)
4 - 3 - - 2 - - - 2 - 3 4 1 - 4 - 5
Gıda Mikrobiyolojisi
(G345)
5 5 4 3 5 5 4 - 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4
Gıda Mühendisiliğinde Uygulamalı Mesleki Eğitim
(G402)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Gıda ve beslenme
(G242)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gıda ve Beslenme
(GM-483)
2 3 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4
Heat and Mass Balance
(IG209)
2 - 4 4 5 1 1 - 4 1 4 - - - 2 1 - -
Heat and Mass Transfer
(IG206)
2 4 2 3 2 5 1 4 4 3 2 3 2 4 4 5 2 4
Hijyen ve Sanitasyon
(G313)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Industrial Microbiology
(IG315)
4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 1
Introduction to Food Engineering
(IG107)
4 1 2 - - 2 - - 3 3 - 3 3 3 4 3 - -
İlk Yardım
(ZFS205)
1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 4 4 1 2 4 1 1
İş Sağlığı ve Güvenliği
(ISG101)
- 2 2 - - 3 4 - 2 - - 3 - - 4 3 3 2
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
(ISG132)
- - 3 - - 3 3 - - - 2 2 - - 2 3 3 2
İş Sağlığı ve Güvenliği I
(ISG401)
- 2 2 - - 3 4 - 2 - - 3 - - 4 3 3 2
İş Sağlığı ve Güvenliği II
(ISG402)
- - 3 - - 3 3 - - - 2 2 - - 2 3 3 2
Kimya
(G125)
5 4 4 4 4 3 3 5 3 5 3 3 3 1 3 3 3 3
Malting and Brewing Technology
(IG408)
4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3
Matematik 2
(G148)
1 - 5 - 4 - - 2 5 3 4 5 2 - - 3 - -
Matematik I
(G131)
- - 5 - 3 - - 2 4 3 4 5 - - - 3 - -
Material Science
(IG207)
5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4
Meat Science and Technology
(IG401)
4 5 5 3 3 5 5 3 5 2 4 3 3 4 1 5 4 3
Mesleki Deontoloji
(ZFS110)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Meyve - Sebze İşleme Teknolojisi
(GM486)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Meyve Suyu Teknolojisi
(GM479)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mezuniyet Çalışması ve Mesleki Projelendirm
(MU407)
4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mezuniyet Çalışması ve Mesleki Projelendirme
(MU414)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Moleküler Biyoloji
(ZFS207)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Mühendislik Matematiği
(G251)
4 2 3 - 4 - - - 5 - 4 1 - - - - 2 -
Oil Processing Technology
(IG412)
5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4
Organik Kimya
(G146)
5 4 4 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2
Organik Tarım
(ZFS202)
3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 5 3 3
Özel Gıdalar Teknolojisi
(GM455)
5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5
Physics 2
(IG102)
3 1 5 3 3 - 2 3 3 3 3 3 - 2 2 2 - 4
Physics I
(IG109)
3 - 4 1 - 3 - 3 5 4 3 5 3 3 3 1 - 4
Proces Aplications
(IG402)
4 4 3 4 3 2 4 1 3 1 2 2 3 4 2 5 4 3
Process Design and Applications
(IG308)
4 4 4 5 3 1 3 - 2 1 3 1 2 4 1 5 4 2
Reaksiyon Kinetiği
(G249)
5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5
Scientific Research Methods
(IG211)
2 4 4 3 4 3 4 5 3 2 3 3 3 4 - 4 3 1
Soğuk Tekniği ve Depolama
(G240)
5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Soğuk Tekniği ve Depolama
(GM478)
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5
Staj
(G333)
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Staj
(G334)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Süt İşleme Teknolojisi
(GM471)
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4
Şarap Teknolojisi
(GM449)
5 5 3 - - 5 4 5 4 3 1 1 - - - 2 2 1
Tahıl İşleme Teknolojisi
(GM473)
5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 2 5 5
Tarla Bitkileri
(ZFS203)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Technical English
(ZFS111)
3 1 1 - - 1 1 - 3 4 - 2 4 5 2 5 1 1
Technical English
(ZFS108)
3 2 4 1 1 4 1 2 4 5 5 5 2 5 3 3 1 3
Temel Bilgi. Tekn.
(ENF101)
- - 3 1 3 1 3 - 2 3 3 3 4 - 1 - - -
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(ZFS309)
2 2 3 1 - 2 - - 1 - 2 - 2 3 2 3 2 -
Toplu Beslenme
(GM490)
2 3 4 3 1 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 5 4 5
Türk Sanat Müziği
(ZFS103)
2 - - - - - - - 3 4 - 4 3 - 5 2 - -
Türk Sanat Müziği
(ZFS104)
2 - - - - - - - 3 3 1 5 - - 3 - - -
Uluslararası Tarımsal Ticaret
(ZFS310)
- - - 5 2 - 3 3 - - - - - 3 - - - -
Yatırım Proje Hazıırlama ve Değerlendirme
(ZFS307)
3 4 4 5 5 2 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4
Yatırım Proje Hazırla. ve Değ.
(GM454)
- - 2 - 1 - 3 - 2 4 3 2 2 3 - - 2 2
Yaz Stajı
(MU406)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yüksek Alkol. İçkiler Tekno.
(GM470)
5 4 4 - 1 2 1 1 - 1 2 - - - - 2 2 2
İlişkili ders sayısı / 90 74 66 78 61 68 69 66 54 75 72 72 77 67 58 64 75 65 60
İlişki ağırlığı 284243301206230253233199282266267271246202207286227206
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir