Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. HALIS ARIOGLU

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN (hozkan), Prof.Dr. Veyis TANSI(veyis)