Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Alternatif Yem Bitkileri
(TBP362)
3 3 4 2 3 4 2 2 - 2 4 2 - 2 3 2 3
Baklagil Yem Bitkileri
(TBP403)
2 2 2 1 - 3 - 1 - - 3 - - 1 - 1 3
Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikler
(ZMS435)
2 4 3 3 5 4 2 3 4 3 5 2 3 2 5 4 5
Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikler
(ZMS430)
3 2 5 3 4 2 3 5 2 1 4 2 5 3 4 2 4
Bitki Biyokimyası
(TBP132)
3 - 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
Bitki Biyoteknolojisine Giriş
(TBP213)
3 3 3 3 3 4 5 3 1 3 - 3 3 2 3 1 2
Bitki Fizyolojisi
(TBP203)
3 3 2 - - 4 - - 1 - 3 - - - - - -
Bitki Islahına Giriş
(TBP210)
4 4 4 - 4 4 5 4 4 - 3 - - - 1 - 4
Bitkisel Gen Kaynakları
(TBP355)
2 1 1 2 5 4 1 1 1 1 3 3 - 3 1 3 3
Bitkisel Üretim Sis. ve Organik Tarım
(TBP202)
- - 4 4 4 5 - 3 - 4 5 4 1 - 1 4 4
Botanik 1
(TBP125)
4 3 4 3 4 3 1 - 2 4 2 5 4 4 4 1 1
Botanik 2
(TBP126)
3 5 3 1 4 5 3 4 3 4 - 4 3 5 3 4 1
Budama Tekniği
(BBP386)
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3
Buğdaygil Yem Bitkileri
(TBP408)
3 3 3 2 - 4 - - 2 2 3 1 2 1 2 3 2
Çayır Mera Amenajmanı
(TBP301)
1 1 2 3 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4
Çayır Mera Islahı
(TBP302)
1 1 2 3 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4
Çiftlik Yönetimi
(TBP201)
1 - 4 5 - 4 - - - 5 5 4 4 1 4 4 2
Çim Bitkileri Yet. Tek.
(TBP353)
3 3 3 2 - 5 - - 2 2 2 2 3 1 2 2 2
Dayanıklılık Islahı
(TBP454)
4 4 4 4 3 4 5 4 2 2 3 1 - - 2 2 3
Doku Kültürü Teknikleri
(TBP354)
4 4 4 2 4 4 5 4 3 1 3 1 1 - 2 3 2
Endüstriyel Yağ Bitkileri
(TBP453)
2 2 2 3 3 4 1 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3
Entomoloji
(TBP211)
- 4 - 2 2 - - - - - 1 2 - - 1 3 1
Fitopatoloji
(TBP214)
4 4 4 4 4 2 2 1 1 2 3 4 3 1 3 1 2
Fizik
(TBP127)
- - 1 - - - - - 1 1 3 2 3 4 5 - -
Genel Ekonomi
(TBP135)
- - - 1 1 - - - 2 2 3 1 1 1 - - 2
Genel Zootekni
(TBP207)
3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 1 2 4 4 3 3 3
Genetik
(TBP130)
4 5 2 2 4 1 3 - - - 3 - - - 1 - 1
Genetik Mühendisliği ve Biyogenetik
(TBP352)
4 5 4 3 - 4 5 5 2 1 2 1 1 - 2 2 3
Gıda Ürünleri Pazarlama
(ZFS302)
- - - 3 - - - - - 3 - 3 - - 2 2 4
İklim Bilgisi
(TBP134)
- - 1 1 - 4 - - - - - - - - - - -
İstatistik
(TBP138)
2 4 3 2 2 2 2 2 5 3 5 3 3 2 3 2 4
İş Sağlığı ve Güvenliği II
(ISG402)
- - - 3 3 - - - - - - 3 - - 3 3 -
Keyf Bitkileri
(TBP407)
3 3 3 2 - 3 - - - 1 3 1 1 1 3 2 3
Kırsal Kalkınma
(TEP339)
- - - 1 2 - - - - - 1 1 - - - - 1
Kimya
(TBP129)
4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5
Lif Bitkileri
(TBP404)
2 3 3 2 - 4 - - 2 - 2 1 - - 2 2 3
Matematik
(TBP131)
- 5 5 5 - - - 3 5 5 5 5 5 4 5 - 5
Mesleki Uygulama
(MU201)
1 4 2 3 5 3 3 2 4 5 2 4 3 2 5 2 4
Mesleki Uygulama
(MU202)
2 5 3 2 4 3 5 1 3 2 5 2 4 3 5 2 3
Meyve Bağ Yetiştiriciliği
(TBP205)
1 1 1 2 2 4 1 1 3 3 - 2 - 2 2 3 3
Mezuniyet Çalışması
(MU449)
2 4 2 5 3 2 3 4 1 5 3 4 1 4 3 2 4
Mezuniyet Çalışması
(MU448)
3 4 2 1 5 4 3 4 3 5 2 4 3 5 2 3 5
Nişasta Şeker Bitkileri
(TBP455)
3 3 3 2 - 5 - 3 3 2 3 - 1 2 3 2 3
Ölçme Bilgisi
(TBP136)
2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3
Örtüaltı Yetiştiriciliği
(BBP354)
3 3 1 5 5 5 2 5 3 5 5 4 5 5 5 5 1
Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(TBP206)
3 3 1 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Serin İklim Tahılları
(TBP457)
4 4 4 3 2 2 - 1 - 3 3 - - 3 2 3 2
Sıcak İklim Tahılları
(TBP452)
3 3 3 2 2 4 1 2 - - 3 2 - 2 - - -
Staj
(TBP333)
4 2 4 4 - 4 - 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Staj
(TBP334)
- - 4 5 - 3 - - 4 5 5 4 - 4 4 4 4
Sulama ve Drenaj
(TBP204)
- - 2 3 3 5 - 3 2 3 2 3 3 2 3 1 4
Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı
(TBP357)
1 2 2 2 5 3 2 1 1 3 3 4 - 2 2 3 3
Tarım ve Çevre
(TBP215)
2 4 4 4 5 4 - - 4 - 3 5 3 2 2 1 4
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
(TBP212)
- - - - - - - - - - 3 - - - - 2 3
Tarımsal Ekoloji
(TBP112)
2 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3
Tarımsal Mekanizasyon
(TBP209)
2 2 1 2 2 1 3 - 1 1 2 2 4 2 1 3 3
Tarla Bitkileri Hast. ve Mücadele
(TBP356)
1 - - 1 2 2 - 2 - 1 - - - - - 1 1
Tarla Bitkileri Islahı
(TBP411)
5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 3 1 2 1 1 2 2
Tarla Bitkileri Zararlıları ve Mücadele
(TBP358)
1 3 - 3 3 - - 1 - - - - - - 2 1 -
Tarla Bitkilerinde Tohumculuk
(TBP350)
- - 3 2 4 4 - 1 - - 3 - 2 - 4 4 4
Tarla Bitkilerinde Ürün Fiz.
(TBP305)
4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4
Tarla Denemel. Pl. ve Değ.
(TBP351)
- - 4 5 - 4 - - 4 4 5 4 4 - 4 5 5
Tarla Ürünleri Muh. Tek. ve Stand.
(TBP451)
1 2 1 1 5 4 - 1 - 2 3 - 2 2 2 3 2
Tarla Ürünleri Tek.
(TBP360)
3 3 5 3 4 3 3 3 4 1 5 5 3 - 2 1 3
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(TBP458)
2 2 3 1 3 2 2 1 1 3 3 2 2 4 2 3 1
Tohumluk Kontrol ve Sert.
(TBP307)
1 1 1 2 4 1 1 1 3 2 3 2 4 3 3 5 3
Toprak Bilimi
(TBP123)
1 1 - 2 1 3 - - - - 2 1 - - - 1 -
Toprak Verimliliği
(TBP216)
1 1 1 1 2 2 - - 1 1 2 1 2 2 1 1 1
Turunçgiller
(BBP359)
1 1 - 3 3 3 - 1 1 2 2 3 2 3 4 1 3
Yabancı Otlar ve Mücadelesi
(TBP359)
2 5 2 4 5 4 - - 1 4 3 3 - - 4 2 -
Yağ Bitkileri
(TBP460)
4 3 4 2 - 4 3 2 2 2 3 - - - 2 3 4
Yemeklik Tane Baklagiller
(TBP406)
2 2 3 1 - 4 - - - 1 3 1 - - 2 2 2
İlişkili ders sayısı / 72 58 57 62 68 53 63 39 48 52 57 64 59 47 49 63 63 64
İlişki ağırlığı 147173177184185221103122138166205170141137187164192
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir