Program Hakkında Bilgi

Tarla Bitkileri Bölümü; Endüstri bitkileri, Tahıllar, Yem Bitkileri, Çayır-Mera ve Yemeklik Baklagiller konularında Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetleri sürdürmektedir. Tarla Bitkileri Bölümünde 10 profesör, 1 doçent ve 1 yardımcı doçent olmak üzere 12 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Eğitim-Öğretim Alt-Programının temel amacı; öğrencileri tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konusunda güncel bilgi ile donatmak ve bu bilgileri uygulamaya aktarma yeteneği kazandırmaktır. Bölümün araştırma amacı ise; tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında bölge ve ülke çiftçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını uygulayıcılara aktarmaktır. Bölüm, Eğitim-Öğretim ve Araştırma amacıyla kullanılan 25 ha'lık bir araştırma alanına sahiptir. Ayrıca, bölümde bitki analiz, sitoloji, biyoteknoloji, fizyoloji ve tıbbı ve aromatik bitkiler analiz laboratuvarları bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümü, CIMMYT, ICARDA,CIEAM, VOLKANI CENTER, FAO, Hohenheim Universitesi ve Hebrew Üniversiteleri ile işbirliği içerisindedir.
Program ISCED Kodu

...
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 YIL
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tarla Bitkileri Bölümü, öğrencilerine verdiği lisans dersleri ve yaptırdığı tez çalışmaları ile teorik bilgi üretimi yanında, uygulamaya yönelik pratik bilgi üretim çalışmaları yapmayı görev edinmiştir. Özellikle, bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilecek tarla bitkileri ve bu bitkilerin yetiştirme teknikleri konusunda uygulamalı araştırmalar yapılması, bu araştırmalardan elde edilen bilgilerin üreticilere ulaştırılmasına öncülük edilmesi, ıslah ettiği üstün verimli ve kaliteli tarla bitkileri çeşitler ile üretim artışı bu görevin ana hedefleri arasındadır. Araştırma, uygulama ve eğitimi bütünleştiren bir ortam içerisinde, hayat boyu öğrenme ve hizmet verme konularında özgün meslek anlayışı geliştirerek, genelde tarım özelde tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında, topluma hizmet edecek sorumlu ve çevreye duyarlı, aldığı eğitimini alanında pratik olarak kullanabilen ve uygulayabilen, 21. yüzyılın gereksinimlerine cevap verebilecek bilgi, donanım, yetenek ve beceriye sahip, iyi eğitimli ziraat mühendislerinin yetiştirilmesidir.
Egitim Şekli

Bu program örgün eğitim yapmaktadır.