Amaçlar

Sürdürülebilir bir dünyaya hizmeti amacıyla her yönü ile yetişmiş, sorun çözebilen nitelikli insanların yetiştirilmesi

Hedefler

Bilimsel doğruları kullanarak, toprak-su-çevre sorunlarına çözüm üretebilme ve toprakların özelliklerine uygun olarak kullanımını sağlamaya ve sürdürülebilir üretim prensiplerine bağlı olarak bitkisel verimliliğin artırılması için toprak verimliğini iyileştirmeye dönük bilgiye sahip tarım bilimcilerin yetiştirilmesi