Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Analitik Kimya
(BBT204)
3 4 - - - 3 - - 3 1 1 1 - - - 2 - -
Analiz Değerl. ve Gübre Program.
(BBT454)
3 3 1 4 1 1 5 1 3 - 1 2 - - - - - 1
Araştırma ve Deneme Metodları
(ZMT310)
3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bitki Besleme
(BBT387)
4 5 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 - 3
Bitki Biyokimyası
(ZMT308)
4 4 4 - - - - 2 - - - 2 - - - - - -
Bitki Fizyolojisi
(BBT210)
3 5 2 - - - - - - - 2 - - - 3 - - -
Bitki Hastalıkları
(BKP357)
3 3 5 4 2 1 2 2 1 3 4 4 2 - 3 3 3 3
Bitki Koruma
(BBT215)
3 4 4 4 - - - - - 2 - 3 - - 4 2 2 2
Bitki Yetiştirme Ortamları
(BBT216)
5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 - 2 - - - -
Bitkilerde Beslenme Fizylojisi
(BBT453)
3 5 1 - - - 2 - - - - - - - 3 - - -
Bitkilerde Üreme Biyolojisi
(BBT360)
5 1 1 4 1 - - - - 3 3 2 2 2 4 2 1 2
Botanik
(BBT123)
5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
(BBT209)
3 3 2 4 4 3 2 3 1 3 3 3 - 3 3 3 3 3
Doğal Kaynak ve Çevre Ek.
(BBT397)
2 - 2 2 4 1 - - - - 1 - - 2 2 - - 3
Drenaj
(BBT214)
5 1 2 4 - 3 4 5 2 4 3 4 - - 3 5 - 3
Fertigasyon
(BBT457)
5 2 - 4 2 1 4 3 1 - 1 - - - - - - -
Fizik
(BBT103)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Genel Ekonomi
(BBT201)
- - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
Genel Mikrobiyoloji
(BBT109)
5 4 4 4 3 4 3 3 3 - 5 5 4 3 2 5 3 5
Genel Minaroloji
(BBT121)
1 - - - 3 3 1 - 3 2 1 1 1 - - - - -
Genel Zootekni
(BBT124)
3 - 3 - 3 - 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 1 2
Genetik
(BBT114)
4 - - 1 3 - - - - 2 3 3 - 2 - - 3 -
Gıda Güvenliği ve Mikrobiyoloji Kalite Kontrol
(G330)
1 1 1 5 1 4 1 1 4 5 5 5 4 2 4 4 5 5
Gübreler ve Gübreleme
(BBT401)
5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3
Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Yönt.
(BBT208)
5 - 5 3 - - - 1 - 2 3 3 - 3 2 3 3 3
Hidroloji
(TYS355)
3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
İklim Bilgisi
(BBT112)
5 - 5 5 5 4 - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İngilizce 2
(BBT120)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İngilizce I
(BBT119)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İnsan İlişkileri ve İletişim
(ZMS440)
- - - - - - - - - 3 - - - - - - - -
İstatistik
(BBT106)
2 - - 5 - 1 - - 2 3 1 1 - 2 - 1 - 3
Jeoloji-jeoformoloji
(BBT126)
5 3 2 4 3 4 1 4 1 3 2 1 1 1 1 2 - -
Kimya 2
(BBT104)
5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5
Kimya I
(BBT105)
5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5
Matematik
(BBT107)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği
(BBT206)
1 2 2 2 2 3 3 - 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4
Mezuniyet Çalışması
(MU421)
5 3 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 2 3 4 5 2 2
Mezuniyet Çalışması
(MU416)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Minarel Beslenme-bitki Sağlığı İlişkileri
(BBT464)
3 4 3 1 1 2 3 2 3 - - - - - - - - -
Organik Tarım
(BBT452)
4 3 5 1 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4
Ölçme Bilğisine Giriş
(BBT128)
2 3 3 4 2 2 2 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4
Rizosfer
(BBT455)
4 5 5 1 3 2 5 3 4 2 2 2 1 - 2 3 1 2
Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(BBT211)
3 5 5 3 3 2 5 3 5 5 3 5 3 - 3 3 2 5
Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları
(BKP449)
4 - 5 3 - - - - - - 4 4 - 4 4 4 3 4
Sorunlu Toprakların Islahı
(BBT460)
4 2 - 1 5 4 - 3 - - - - - - 4 - - -
Staj
(BBT333)
3 3 3 3 1 2 2 2 2 5 3 2 - 4 4 1 3 1
Staj
(BBT334)
3 3 1 3 3 2 2 2 2 5 3 2 - 1 4 4 1 3
Su Kalitesi ve Tuzluluk
(TYP339)
3 2 3 5 3 2 2 3 4 5 3 3 1 2 3 3 2 3
Sulama
(BBT213)
3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4
Sürdürülebilir Toprak Yönetimi
(BBT458)
2 - - 1 1 3 - 1 - 1 - - - - 1 - - 1
Tarım Ekonomisi
(BBT202)
- - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
Tarım Hukuku
(TEP382)
- - - - - - - - - - - - - - 3 - 5 3
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
(ZMS451)
2 2 2 2 3 3 3 1 1 4 4 5 4 5 4 3 3 4
Tarımsal Biyoteknoloji
(BBT393)
- - - - - - - - - - 2 2 2 2 - 1 - 1
Tarımsal Ekoloji
(BBT205)
4 2 2 3 5 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 -
Tarımsal Mekanizasyon
(BBT207)
4 4 4 4 4 1 - 2 - - 1 - - - 4 - - -
Tarla Bitkileri
(BBT212)
2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF121)
2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon
(TBP339)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Toprak - Su Koruma
(BBT389)
2 - - 3 4 3 - 1 - - - - - - 1 - 1 -
Toprak - Tarım ve Çevre İlişkileri
(BBT395)
3 3 3 2 4 3 - 3 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3
Toprak Bilimi
(BBT203)
5 3 4 3 3 4 3 1 3 3 3 2 - 1 1 - 2 -
Toprak Bitki Gübre Analizleri
(BBT314)
4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 - 3 3 - - -
Toprak Bitki Su İlişkileri
(ZMT312)
1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2
Toprak Etüt-harita ve Arazi Kullan Planl.
(BBT402)
3 1 3 3 5 3 - 5 - 2 2 1 2 - 3 1 2 1
Toprak Fiziği
(BBT385)
3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2
Toprak Genesisi ve Sınıfl.
(BBT405)
4 - 4 5 4 4 - 5 3 3 3 3 - 2 2 2 - 2
Toprak Kimyası
(BBT396)
3 - - - 4 4 - - - - - - - - - - - -
Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası
(BBT403)
4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4
Toprak Mineralojisi ve Mikromorfolojisi
(BBT398)
2 1 1 - 1 3 1 2 2 - 1 - - - - - - -
Toprak Verimliliği
(BBT391)
5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 1 3
Türkiye Toprakları
(BBT462)
3 5 4 5 4 5 - 4 2 2 - 3 - 2 2 - 3 3
Uzaktan Algılama ve Cbs
(BBT451)
1 3 3 2 5 1 5 5 2 3 5 4 1 3 3 5 5 2
İlişkili ders sayısı / 73 66 52 55 56 55 57 44 53 48 51 56 54 37 45 54 46 44 48
İlişki ağırlığı 22116417117817416213214813316116816096124168136118145
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir