Amaçlar

Zootekni bölümü, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, ekonomik açıdan önemli üretici ve tüketici gereksinimlerini karşılayan, hayvansal üretim ve ürünlerinin artırılması bağlamında tutarlı ve diğer bilim dallarıyla bütünleşmiş eğitim vermektir. Bu bağlamda hayvansal üretimin gerçekleştirilmesi hayvansal üretim kaynaklarının ve çevrenin korunması zootekni bölümüne ilişkin misyonu oluşturmaktadır.

Hedefler

Zootekni Bölümünün vizyonu: nitelikli eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gereksinim duyduğu niteliklere sahip Zooteknist yetiştirilmesini gerçekleştiren, öğrencilerin öncelikli tercih ettikleri ve ülkemizin kalkınma planları doğrultusunda hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayabilecek niteliklere sahip bir bölüm olmaktır.