Amaçlar

4 yıllık eğitim-öğretim sonunda öğrencilerimizin, çalışma alanları içerisine giren konularda araştırıcı, yaratıcı, kültürlü, eleştirel bakış açısına sahip, doğal ve yapay öğelere/imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni işlevler kazandırabilen, İnsana, topluma, doğaya duyarlı, toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren, görsel iletişim ediminin gerçekleştiği tüm fiziksel ortamlarda ürün koyma yeterliliğine sahip grafik sanatçısı/tasarımcısı olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Hedefler

Sanat/tasarım eğitimi ve öğretiminde evrensel ölçütler doğrultusunda, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösteren, Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma bilincine sahip, Türk dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda özen gösteren, çalışma alanı olarak uluslararası düzeyi hedefleyen, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları tasarımlarında kullanabilen, teoriyle pratiği birleştirerek yaratıcılığı ortaya çıkarma anlayışı içerisinde bireyler yetiştirerek ülke ve yaşanılan şehir ortamına sanat/tasarım yoluyla katkıda bulunmaktır.