Program Hakkında Bilgi

Grafik bölümünün eğitim planı, dört yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrencinin, ülke ve küresel bazda basılı medya, multimedya, çevresel tasarım, reklam gibi çeşitli iletişim platformlarında, doğru iletişim methodlarını kullanarak yetkin tasarım çözümleri üretebilmesi hedefiyle hazırlanmıştır. Öğrenciler eğitim süreleri boyunca basın-yayın tasarımından web tasarımına, illüstrasyondan, çevresel grafik tasarımına geniş bir yelpazede, görsel iletişim becerililerini geliştirebilecek dersler almaktadır. Bölüm 3 atölye, 1 bilgisayar atölyesi ve 1 fotoğraf stüdyosu ile öğrencilere sunduğu çalışma ortamında 1 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma görevlisiyle eğitim vermektedir.
Program ISCED Kodu

214: TASARIM
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

4 yıllık eğitim-öğretim sonunda öğrencilerimizin, çalışma alanları içerisine giren konularda araştırıcı, yaratıcı, kültürlü, eleştirel bakış açısına sahip, doğal ve yapay öğelere/imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni işlevler kazandırabilen, İnsana, topluma, doğaya duyarlı, toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren, görsel iletişim ediminin gerçekleştiği tüm fiziksel ortamlarda ürün koyma yeterliliğine sahip grafik sanatçısı/tasarımcısı olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.