Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Sanat kuramı, estetik ve sanat felsefesi konularında yetkindir

- Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı düzeyinde, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

- Eleştirel düşünebilme, yaratıcı ve özgün fikirler geliştirme yetisi gelişmiştir

- Bilgiye ulaşır, yönetir ve kurgular

- Uzmanlık alanına ve konusuna uygun teorik ve uygulamalı bilgiyi verimli şekilde kullanır

- Çok boyutlu algılar, duyusal algıyı somutlaştırabilir

- Zamanı verimli ve planlı kullanır

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Toplumsal, bilimsel, sanatsal, mesleki, etik ve sorumluluk bilincine sahiptir

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenme bilinci ile gelişmeleri izleme ve kendini sürekli olarak yenileme becerisine sahiptir

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Bireysel ve grup halinde etkin çalışma, sorumluluk alma becerisi vardır

- Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahiptir

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

Alana Özgü Yetkinlik

- El becerisi ve göz koordinasyonu gelişmiştir

- Kavramları özgün sanat yapıtlarına dönüştürür

- Sorunu doğru şekilde tanımlar ve yorumlar, soruna yaratıcı, özgün, estetik, sanatsal ve teknik çözümler bulur

- Uzmanlık alanında ve projesinde ihtiyaç duyduğu farklı disiplinlerle uyumlu çalışır

- Sanat ve tasarım ile ilgili toplumsal, evrensel etkileri ve değişimleri takip eder

- Farklı malzemeler, üretim yöntemleri ve tekniklerini kullanma konusunda bilgi, beceri ve tecrübe sahibidir

- Tasarladığı projenin teknik ve teknolojik olarak üretilebilirliğini değerlendirir