Amaçlar

Nitelikli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran bölümün amacı, sanatsal ve bilimsel bir yaklaşımla araştırma yapan, seramik sanatı, tasarımı ve teknolojisindeki yeniliklere açık, alanında bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak evrensel düşünce ve değerlere sahip tasarımcı ve sanatçı adaylar yetiştirmektir.

Hedefler

Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan üniversitemizin özgün ve çağdaş yapısını koruyarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim-öğretim, araştırma ve sanatsal çalışmalarını geliştirmek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın ulusal ve küresel platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir.