Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Hukuk lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi: