Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Avukatlık Uygulamaları
(HFS404)
2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 - 2 3 3 3
İlişkili ders sayısı / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
İlişki ağırlığı 22233222332202333
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir