Program Hakkında Bilgi

Hukuk eğitimi, öğrencilerinin belirli bir dönemde ve toplumda geçerli olan hukuk kurallarını hukukun evrensel ilkeleri ve uygulamalarını da dikkate alarak tanımaları, farklı hukuk sistemi ve kurallar arasında ilişkiler kurarak bu ilişkileri yargı kararları ve hukuk uygulamaları bağlamında tahlil etmeleri ve buradan hareketle uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm getirebilmelerini amaçlamaktadır. Hukuk eğitimi tek program halinde 4 yıllık lisans programı olup; temel hukuk dersleri yanında, ekonomi, maliye, felsefe ve sosyoloji gibi dersler de programda yer almaktadır. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

Programın Süresi

Programın Özellikleri ve Tanımı

Egitim Şekli