Amaçlar

Gazetecilik Bölümü, başta ulusal ve uluslararası medya kuruluşları olmak üzere, birçok sektöre nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir lisans programıdır. Türkiye'deki mevcut iletişim yapılarını işletebilecek uzmanlar yetiştirerek, kamusal iletişimin sağlıklı yürümesine önemli katkılar sunmayı planlamaktadır. Haber toplama ve yazma teknikleri, fotoğraf çekimi, sayfa ve grafik tasarım gibi birçok uygulamalı eğitimiyle basın sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli basın çalışanları yetiştirmeyi amaçlar.

Hedefler

Bölüm, giderek gelişen ve değişin teknolojilere uyum sağlayabilecek ve yeni iletişim teknolojilerine uygun içerikler üretebilecek insanlar yetiştirmeyi sağlayacak bir eğitim anlayışını hedeflemiştir. Hem geleneksel hem de yeni medya ortamlarını iyi kullanabilen medya çalışanları yetiştirmeyi planlayan Bölüm, toplumsal barışı özendirecek ve kamusal iletişime pratiklik kazandırabilecek çalışmalar ve projeler yürütmeyi de ilke edinmiştir.