Program Hakkında Bilgi

Gazetecilik Bölümü, medya ortamlarına (medyaya) profesyonel eleman yetiştirir. Bölüm, iletişim alanının ve hatta İletişim Fakültelerinin temel bölümlerinden birisi olup, iletişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilecek iletişim uzmanları (gazeteci, foto muhabiri, iletişim danışmanı, halkla ilişkiler uzmanı, editör gibi birçok uzmanlık alanında) yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, toplumların demokratik gelişimlerine katkı sunar ve insanların bu düşünceyi özümsemesine yardım eder. Bölüm, iletişim, kültür, siyaset, ekonomi, psikoloji, dil vb. sosyal bilimler alanıyla ilgili derslere de müfredatında yer vererek disiplinlerarası bir eğitime temellenir. Böylece Bölümden mezun olanlar, mesleki yaşamlarında işlerini yerine getirirken, insani değerleri iyi biçimde bilir ve iletişim süreçlerini bu doğrultuda işletir. Bölüm, hem ulusal hem de uluslararası alanda iletişim sorunlarını gidermeyi amaçlar. Ayrıca iletişim hakkını en temel haklardan birisi olarak gören Gazetecilik Bölümü, medya alanına saygılı ve alanın mesleki etik kodlarına dikkat eden bireyler yetiştirir. Bilgi üretim, iletişim sürecinde dil, din, ırk, cinsiyet, renk vb. ayrımlara hiçbir şekilde izin verilmemesi gerektiğini öğretir. Ayrıca gazetecilik alanının iyileştirilmesine ve yeni yönelimlerin, yaklaşımların gelişmesine öncülük ederek , başta gazetecilik olmak üzere iletişim/medya alanında bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlar. İletişim sorunlarını bilimsel düzlemde tartışmaya açar ve birtakım çözüm önerileri, yeni iletişim yöntemleri sunar.
Program ISCED Kodu

32-21
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4 akademik yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Gazetecilik Bölümü, her türlü basın ve yayın organına (medyaya) profesyonel eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür/alandır. Basın yayın organlarının, organizasyonel yapısını iyi biçimde öğretmeyi amaçlar ve bu tür yapılardaki ekonomi-politik işleyişlere ilişkin farkındalıklar yaratır. İletişim alanının temel bölümlerinden birisi olan ve toplumların demokratikleşmesine önemli katkılar sunan Bölüm, yöneten ve yönetilen arasındaki iletişim mekanizmalarının doğru, adil ve eşit biçimde işlemesini amaçlayarak, bu düşünceye sahip iletişimciler yetiştirir. Haber/bilgi üretim sürecinde insan haklarını ve etik kuralları temel değerler olarak gören Bölüm, öğrencilerine bu yaklaşımları öğretmeyi benimsemiş bir üniversite eğitimine odaklanır. Ayrıca toplumların iletişim-etkileşim üzerine temellendiği düşünülürse, bu iletişim sürecini en iyi biçimde işletebilecek ve insan onurunu koruyacak ve hiçbir ayrıma neden olmayacak gazeteciler yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Gazetecilik Bölümünün temel görevi, disiplinlerarası ders içerikleriyle birlikte, Türkiye'deki iletişim/medya sorunlarını gidermektir. Önemli not: Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Lisans eğitimine başlamıştır. Bu programda belirtilen ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl dersleri 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 akademik yıllarında yürürlüğe girecektir.
Egitim Şekli

"Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  "